شعله های پیش مخلوط آشفته

در این صفحه تعداد 62 مقاله تخصصی درباره شعله های پیش مخلوط آشفته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شعله های پیش مخلوط آشفته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شعله های پیش مخلوط آشفته; Thermoacoustics; Nonlinear dynamics; Combustion instability; Turbulent premixed flames; Self-excited oscillations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شعله های پیش مخلوط آشفته; Turbulent premixed flames; Tangential strain rate; Normal strain rate; Flame stretch; Iso-scalar surface kinematics; Propagation speed;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شعله های پیش مخلوط آشفته; Thermoacoustics; Nonlinear dynamics; Combustion instability; Turbulent premixed flames; Low-order modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شعله های پیش مخلوط آشفته; Turbulent premixed flames; Pressure effects; Darrieus-Landau instability; Laminar flame thickness; Taylor length scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شعله های پیش مخلوط آشفته; Turbulent premixed flames; Turbulent burning velocity; Fractal grids; Multi-scale grids; Turbulence-flame interaction; Conditioned particle image velocimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شعله های پیش مخلوط آشفته; Flame surface density; Mean reaction rate; Flame-wall interaction; Side-wall quenching; Turbulent premixed flames;