سرعت پالس اولتراسونیک

در این صفحه تعداد 79 مقاله تخصصی درباره سرعت پالس اولتراسونیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرعت پالس اولتراسونیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Sugarcane bagasse ash; Ordinary concrete; Lightweight concrete; Self-compacting concrete; Mechanical properties; Impact resistance; Ultrasonic pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Self-compacting concrete; Non-conforming fly ash; Siliceous filler; Setting reactions; Mechanical behaviour; Ultrasonic pulse velocity; Shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Self-compacting concrete; Mechanical properties; Glass fibre; Polyvinyl alcohol fibre; Ultrasonic pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Fiber reinforcement; Lime stabilization; Unconfined compressive strength; Freeze-thaw action; Ultrasonic pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Self-compacting lightweight concrete; Workability; Mechanical properties; Electrical resistivity; Nano-silica; Ultrasonic pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Soilcrete materials; Metakaolin; Concrete technology; Physical and mechanical properties; Compressive strength; Modulus of elasticity; Ultrasonic pulse velocity; Artificial neural networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Sulfuric acid attack; Forta-ferro fibers; Nano-silica; Ultrasonic pulse velocity; Erosion resistance; High-strength concrete; Optimization; Response surface method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; S/S; silane and siloxane; AACI; Amino Alcohol Corrosion Inhibitor; UPV; Ultrasonic Pulse Velocity; Corrosion; Carbonation; Repair coatings; Silane and siloxane; Corrosion inhibitor; Acrylic sealant; Re-alkalisation; Non-destructive tests; Visual survey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Self-compacting concrete; Recovery filler; Siliceous filler; Carbonation processes; Pozzolanic reactions; Ultrasonic pulse velocity; Shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Concrete compressive strength; Ultrasonic pulse velocity; Rebound hammer; Predictive modeling; Concrete classification; Machine learning algorithms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Uniaxial compressive strength; Ultrasonic pulse velocity; Cemented gangue backfill; Cemented paste backfill; Fly ash;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Fine recycled aggregate; Compressive strength; Ultrasonic pulse velocity; Initial surface absorption; Resistivity; Recycled concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Hydroxyapatite; Tetraethylortosilicate; TEOS; Ammonium phosphate; Inorganic consolidants; Cultural Heritage; Weathering; Cohesion; Ultrasonic pulse velocity; Abrasion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Compressive strength; Electrical resistivity; Post-treatment; Pozzolans; Rapid chloride permeability test; Ultrasonic pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرعت پالس اولتراسونیک; Oil palm shell waste; Steel fibres; Slag; Mechanical properties; Toughness; Structural properties; AC; Air-curing; CO2; Carbon dioxide; GGBS; Ground granulated blast furnace slag; LVDT; Linear variable displacement transducer; LWC; Lightweight concrete; M