عوامل کنتراست سونوگرافی

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره عوامل کنتراست سونوگرافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل کنتراست سونوگرافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Uterine fibroids; Microvasculature; Contrast-enhanced ultrasound; Ultrasound imaging; Ultrasound contrast agents; Microbubbles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Subharmonic-aided pressure estimation; Non-invasive pressure estimation; Intra-cardiac pressures; Ultrasound contrast agents; Cardiac catheterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Perfluorocarbon; Ultrasound contrast agents; Phase-shift droplets; Acoustic droplet vaporization; Definity; MicroMarker;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Ultrasound contrast agents; Drug delivery; Subharmonic imaging; Microfluidics; Liposomes; Microbubbles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Perfluorocarbons; PLGA micro/nanosystems; Ultrasonography; Ultrasound contrast agents; Fluorine magnetic resonance imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Ultrasound contrast agents; Microbubbles; Subharmonic generation; Non-linear ultrasound imaging; Ultraharmonic generation; Cavitation; Harmonic imaging; Microbubble characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Ultrasound contrast agents; Microbubbles; Broadband characterization; Size distribution; Polyvinylidene fluoride transducer; Echogenic liposomes; Definity; MicroMarker;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; AU; arbitrary units; CD; Crohn's disease; EC; endothelial cell; GALT; gut-associated lymphoid tissue; GI; gastrointestinal; ICAM-1; intercellular adhesion molecule-1; IV; intravenous; IHC; immunohistochemical; IBD; inflammatory bowel disease; MAdCAM-1; mu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; Microbubble dynamics; Ultrasound therapy; Ultrasound contrast agents; Sonothrombolysis; Cavitation; High-speed imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل کنتراست سونوگرافی; contrast echocardiography; noninvasive pressure estimation; subharmonic microbubble signals; LV; left ventricular; LVDmin; minimum left ventricular diastolic pressure; LVEDP; left ventricular end diastolic pressure; LVPSP; left ventricular peak systolic p