آشنایی با موضوع

منطقه هواده Vadose zone که زون تهویه و منطقه اشباع نشده نیز نامیده می شود، منطقه ای است که بالای سطح ایستابی قرار دارد. در این منطقه بخشی از حفره های سنگ با آب و بخشی دیگر با هوا پر شده است. آب در منطقه هواده دارای خاصیت مویینگی است. سطح ایستابی نشان دهنده مرز میان منطقه هواده و منطقه آب اشباع است. منطقه تهویه را می توان به سه منطقه کوچکتر تقسیم کرد: 1- منطقه آب خاک: این منطقه در مجاورت سطح زمین قرار گرفته و در برگیرنده ریشه گیاهان است و آب لازم برای گیاهان را تأمین می کند. قسمتی از آبی را که وارد این منطقه می شود به وسیله گیاهان مصرف می گردد، بخشی بر اثر تبخیر به اتسفر باز می گردد و بقیه از آن عبور می کند و به قسمت های پایین تر می رود. آب های موجود در منطقه آب خاک را به 3 گروه می‌توان تقسیم کرد: الف- آب هیگروسکوپی: رطوبتی است که مستقیما از هوا جذب می‌شود و ورقه نازکی بر روی ذرات خاک تشکیل می‌دهد. این رطوبت فرورفتگیها و شیارهای میکروسکوپی ذرات را پر می‌کند. چون نیروی چسبندگی هیگروسکوپی به ذرات خیلی زیاد است، نمی‌تواند مورد استفاده گیاهان قرار گیرد. ب- آب موئین: بصورت ورقه‌های نازک ممتدی ذرات خاک را احاطه می‌کند. این آبها بر اثر خاصیت کشش سطحی نگهداشته می‌شوند و توسط نیروی موئین حرکت می‌نمایند. آب موئین می‌تواند مورد استفاده گیاهان واقع شود. آب ثقلی: آبی است که تحت اثر نیروی گرانشی از میان منافذ سنگ و خاک به حرکت در می‌آید. 2- منطقه میانی: در زیر منطقه آب خاک قرار گرفته و آب در آن به علت جاذبه مولکولی به صورت معلق است، مگر زمانی که آب باران یا آبهای نفوذی دیگر به آن می رسد، که در این صورت آب اضافی به طرف پایین حرکت می کند. 3- منطقه موئینه: در مجاورت و بلافاصله در روی سطح آب زیرزمینی قرار دارد. در این محل آبهای زیرزمینی به علت خاصیت موئینگی از مجاری نازک موجود در سنگ ها یا رسوبات به طرف بالا کشیده می شوند.
در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; CFCs; SF6; Noble gases; Residence time; Groundwater recharge processes; Flow model; Agricultural catchment; Vadose zone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Carbamazepine; Karst aquifer; Dual permeability model; Vadose zone; Vulnerability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; 87Sr/86Sr; Uranium isotopes; Semiarid environment; Vadose zone; Hydrology; Rifle colorado;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Surfactant foam; in situ environmental remediation; Vadose zone; Shear-thinning fluids; Soil anisotropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Aquifer recharge; Mechanisms of recharge; Semi-arid region; California; Chloride mass balance; Vadose zone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Inverse modeling; Implicit sampling; Vadose zone; TOUGH2; Polynomial chaos expansion; Sparse Bayesian learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Hydrogeology; Hydrogeophysics; Soil moisture; Vadose zone; Heat transport; Heat-as-a-tracer; Thermal regime; Unsaturated subsurface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Soil hydraulic properties; Water retention curve; Hydraulic conductivity curve; Vadose zone; Unsaturated zone; Hydraulic conductivity prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Deep percolation; Vadose zone; Flow and transport model; Groundwater recharge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Groundwater fluctuation; Boussinesq equation; Vadose zone; Capillary fringe; Analytical solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Hydro-geophysical inversion; Electrical resistivity tomography; Ground-penetrating radar; Infiltration; Vadose zone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; On-site wastewater; Septic tank; Cluster developments; Vadose zone; Modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Vegetation filters; Wastewater reuse; Vadose zone; Pollutant removal; Short rotation coppice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Nitrate; In situ bioremediation; Denitrification; Groundwater; Vadose zone; Ethanol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; ca.; Circa (approximately); DWA; Department of Water Affairs (previously DWAF); DWAF; Department of Water Affairs and Forestry (now DWA); G-HRG; Goudplaats-Hour River Gneiss (Suite); JGD; Johannesburg Granite Dome; KNP; Kruger National Park; Ma; Million y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Permeability tests; Borehole permeameter; Hydraulic conductivity; Vadose zone; Capillarity; HYDRUS-2D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Stormwater and infiltration basin; Glaciofluvial deposit; Lithofacies; Hydrofacies; Vadose zone; Preferential flow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; Nanomaterial; Titanium dioxide; Polystyrene; Transport; Vadose zone; Unsaturated zone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه هواده، منطقه تهویه، منطقه اشباع نشده; ACN; acetonitrile; CAF; caffeine; CBZ; carbamazepine; DOC; dissolved organic carbon; EC; electrical conductivity; HCBZ; 10-hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine; ODV; O-desmethylvenlafaxine; PPCPs; pharmaceuticals and personal care products; SMX; sulfamethox