بازسازی بطن

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره بازسازی بطن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازسازی بطن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; Single ventricle; Systolic ventricular function; Diastolic ventricular function; Ventricular remodeling; Superior cavopulmonary anastomosis; Congenital heart disease; AVV; Atrioventricular valve; AVVR; Atrioventricular valve regurgitation; EDV; End-diasto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; sympathectomy; ventricular remodeling; extracellular matrix; BS; bilateral sympathectomy; BNP; brain natriuretic peptide; CO; cardiac output; IL; interleukin; LAD; left anterior descending; LS; left sympathectomy; LV; left ventricular; LVEDV; left ventric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; BG; blood glucose; BW; body weight; CaMKII; Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; CRP; C-reactive protein; CVD; cardiovascular disease; DM; diabetes mellitus; EC; exercise control; ECG; electrocardiogram; ED; exercise diabetic; eNOS; endothelial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; albuminuria; diastolic heart failure; endothelial dysfunction; ventricular function; ventricular remodeling; AUC; area under the curve; BNP; B-type natriuretic peptide; CKD; chronic kidney disease; DM; diabetes mellitus; EF; ejection fraction; eGFR; estim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; Myocardial ketone body metabolism; Nuclear magnetic resonance (NMR) measurement of substrate metabolism; Ventricular remodeling; Oxidative stress; Mitochondrial metabolism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; atrioventricular; interventricular delay optimization; ventricular remodeling; AP; atrial pacing; AS; atrial sensing; AV; atrioventricular; CI; confidence interval; CRT; cardiac resynchronization therapy; ECG; electrocardiogram; FOI; fusion-optimized inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; Ventricular remodeling; Heart failure; Cardiac support device; Direct cardiac compression device; Ventricular restraint device; Heart patch; ASD device; Biomaterial; Hydrogel; Cell sheets; Extracellular matrix; Scaffold;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; mitral valve annuloplasty; mitral valve insufficiency; myocardial infarction; myocardial revascularization; undersizing annuloplasty; ventricular remodeling; CABG; coronary artery bypass graft; EROA; effective regurgitant orifice area; LV; left ventricle/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; PGC-1α; ST-segment elevation acute myocardial infarction; Ventricular remodeling; Oxidative metabolism; Oxidative stressPGC-1α; Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; Remodelado ventricular; Metabolismo oxidativo; Estrés oxidativoIR, is
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; cardiomyocyte proliferation; GSK-3α; heart failure; myocardial infarction; ventricular remodeling; BrdU; 5-bromo-2′-deoxyuridine; GSK; glycogen synthase kinase; Gsk3αfl/fl; homozygous Gsk3α floxed mouse; Gsk3αfl/flCre; homozygous Gsk3α floxed mouse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی بطن; Oxymatrine; Radix Sophorae flavescentis (Kushen); SHR; Ventricular remodeling; Gene overexpression; Signaling pathway; ACE; angiotensin converting enzyme; Ang II; angiotensin II; BSA; bovine serum albumin; BW; body weight; CHF; congestive heart failure; E