غربالگری مجازی

در این صفحه تعداد 718 مقاله تخصصی درباره غربالگری مجازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غربالگری مجازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Computational ligand docking; Conformational search space; Drug-target interactions; Inverse docking; Multiple grid arrangement; Structure-based drug design; Scoring function; Virtual screening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; ADT; androgen deprivation therapy; AR; androgen receptor; LBD; ligand binding domain; PCa; prostate cancer; SARM; selective androgen receptor modulator; VS; virtual screening; SBVS; structure-based virtual screening; WCRF; World Cancer Research Fund Inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Virtual screening; Molecular docking; Peptides; AuNPs; Piezoelectric sensors; Volatile organic compounds; Gas sensor array;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; 3-BC; 3-benzylidene camphor; 4-MBC; 4-methylbenzylidene camphor; Aβ; amyloid-β; ABAD; Aβ-binding alcohol dehydrogenase; AD; Alzheimer's disease; AI; aromatase inhibitor; AKR; aldo-keto reductase; AME; apparent mineralocorticoid excess; AR; androgen r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Chemoinformatics; Bioinformatics; Protein-protein interactions; Compound collection; Binding pockets; Virtual screening; Blood coagulation; Chémoinformatique; Bioinformatique; Interactions protéine-protéine; Chimiothèque; Poches de fixation de ligands
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Neurodegeneration; Amyloid; Transthyretin; Lead discovery; Bis-furans; Abeta; amyloid beta; AD; Alzheimer's disease; ALB; albumin; CAA; cerebral amyloid angiopathy; FAP; familial amyloid polyneuropathy; IEF; isoelectric focusing; ITC; isothermal titration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Redes neuronales; Investigación clínica; Descubrimiento de fármacos; Cribado virtual; Computación paralela; Inteligencia computacionalNeural networks; Clinical research; Drug discovery; Virtual screening; Parallel computing; Computational intelligence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; GPCRs; Opioid binding; Receptor; Molecular dynamics; Allosteric modulators; Virtual screening; Functional selectivity; Dimerization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Ganoderma lucidum; Ganodermataceae; Pharmacophore profiling; Virtual screening; Triterpenes; Antiviral targets; Metabolic syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مجازی; Cholera toxin; ARF6 (ADP Ribosylation Factor 6); Computational solvent mapping; Ligandability; Structure based drug design; Virtual screening