آشنایی با موضوع

انرژی از زباله، روند تولید انرژی در قالب برق یا گرما از زباله است. زباله به انرژی یک شکل از بازیابی انرژی است. بیشتر فرایندهای تولید زباله به انرژی یا گرما به طور مستقیم از طریق احتراق یا تولید یک کالا قابل احتراق، مانند، متانول، اتانول یا سوخت مصنوعی می‌باشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زباله‌ها به عنوان منبع تولید انرژی بشمار می‌رود. سوزاندن یا احتراق مواد آلی مانند زباله، رایج‌ترین اجرای تبدیل زباله به انرژی است. در حال حاضر مسئله کمبود انرژی از مسائل روز می باشد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سوخت مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین می نمایند. امروزه استفاده از انرژی های دیگر همچون انرژیهای پاک مانند بازیافت انرژی از مواد زائد بعنوان سوخت جایگزین بدلیل ارزان و قابل دسترس بودن و تبدیل سریعتر به انرژی مورد نیاز مورد توجه قرار گرفته. روش استفاده از سوزاندن برای تبدیل ضایعات جامد شهری (MSW) به انرژی یک روش نسبتاً قدیمی تولید زباله به انرزی است. سوزاندن به طور کلی مستلزم سوزاندن زباله (پسماندهای MSW، تجاری صنعتی و RDF) است که برای جوشاندن آب برای ژنراتورهایی بخار که باعث ایجاد انرژی الکتریکی و حرارتی در خانه، کسب و کار، موسسات و صنایع استفاده می‌شود. یکی از مشکلات مرتبط با سوزاندن زباله برای تبدیل به انرژی الکتریکی، پتاسنیل الاینده برای ورود به فضای با گازهای حاصل از دیگ بخار است. یکی از مهمترین و با اهمیت‌ترین قابلیت‌های این سیستم، افزون بر قابلیت پردازش همه زباله‌ها، نیاز نداشتن به جداسازی زباله برای انجام فرایند است.
در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره (تبدیل) زباله به انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI (تبدیل) زباله به انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; ALO; agricultural land occupation; APCR; air pollution control residues; BA; bottom ash; CC; climate change; CHP; combined heat and power; FA; fly ash; FD; fossil fuel depletion; FE; freshwater eutrophication; FET; freshwater ecotoxicity; FGT; flue gas tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; BET; Brunauer-Emmett-teller; PBM; probability based matching; CO; carbon monoxide; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; GC-MS; gas chromatography coupled with mass spectrophotometry; HC's; hydrocarbons; HHV; high heating value; KSA; Kingdom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; Municipal solid waste; Superstructure-based optimization; Sustainable management; Waste-to-energy; Mixed integer nonlinear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; AD; anaerobic digestion; CH4; methane; GHG; greenhouse gas; HHV; high heating value; IPPC; Intergovernmental Panel on Climate Change; KSA; Kingdom of Saudi Arabia; LCA; life cycle assessment; MPW; municipal plastic waste; MSW; municipal solid waste; OFMSW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; CLC; Corine land cover; DEM; Digital elevation model; DSO; Distribution system operator; EU; European Union; FiT; Feed-in tariff; GIS; Geographic information system; HEPURA; Hungarian energy and public regulatory authority; LFG; Landfill gas; LCOE; Leveli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; Waste-to-energy; Combined heat and power; District heating; Power market; Dynamic heat market; Waste management legislation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; BES; Bioelectrochemical Systems; BTUs; British Thermal Units; CH4; Methane; COD; Chemical Oxygen Demand; CO2; Carbon Dioxide; GW; Gigawatts; H2; Hydrogen; KACARE; King Abdullah City of Atomic and Renewable Energy; KSA; Kingdom of Saudi Arabia; LCA; Life C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; PTF; Plastic-to-fuel; NRP; Non-recycled plastics; ULSD; Ultra-low sulfur diesel; GREET; Regulated Emissions and Energy use in Transportation; GHG; Greenhouse gas; LCA; Life-cycle analysis; WTE; Waste-to-energy; MSW; Municipal solid waste; MRF; Material re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (تبدیل) زباله به انرژی; AD; Anaerobic digestion; LCA; Life cycle assessment; LCI; Life cycle inventory; MBT; Mechanical biological treatment; MRF; Material recovery facility; MSW; Municipal solid waste; NSR; Normalized sensitivity ratio; PE; Person-equivalent; RDF; Refuse derive