لجن فعال زباله

در این صفحه تعداد 322 مقاله تخصصی درباره لجن فعال زباله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لجن فعال زباله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; AD; anaerobic digestion; ADp; preliminary anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; B0; ultimate methane yield; Bu; heoretical methane yield; EPS; extracellular polymeric substances; khyd; apparent hydrolysis constant; HPLC; high performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; AASS; anaerobic aerobic sequential system; AD; anaerobic digestion; WW; wastewater; FW; food waste; WAS; waste activated sludge; TS; total solids; VS; volatile solids; COD; chemical oxygen demand; SS; suspended solids; DO; dissolved oxygen; VFA; volatile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; WAS; waste activated sludge; PS; persulfate; PS/Fe; iron activated persulfate; SCFAs; short-chain fatty acids; WWTPs; wastewater treatment plants; BNR; biological nutrient removal; EPS; extracellular polymeric substances; TSS; total suspended solid; VSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; Ala; monomeric species; Alb; medium polymer species; Alc; species of sol or gel; AK; acetate kinase; BSA; bovine serum albumin; COD; soluble chemical oxygen demand; Da; Dalton, another name for atomic mass unit; EEM; excitation-emission matrix; EPS; extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; ALR; airlift reactor; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ASAGs; anammox-supported aerobic granules; CAGs; conventional aerobic granules; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; CFR; continuous flow reactor; CMAS; completely mixed activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; Anaerobic digestion; Free-nitrous acid pre-treatment; Methane production; Secondary sludge biodegradability; Waste activated sludge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; Anaerobic co-digestion; Microalgae; Waste activated sludge; Kinetic parameter; First-order kinetic model; Monod model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال زباله; AD; anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; DN; dissolved nitrogen; DOC; dissolved organic carbon; EPS; extracellular polymeric substances; FTIR; fourier transform infrared spectroscopy; k; first-order rate constant; LB-EPS; lightly-bound