روغن پخت و پز زباله

در این صفحه تعداد 261 مقاله تخصصی درباره روغن پخت و پز زباله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روغن پخت و پز زباله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; aTDC; after top dead center; CAD; Crank angle degree; CVCC; Constant volume combustion chamber; fps; frame per second; HR; High resolution; NOx; Nitrogen oxides; PCV; Pressure control valve; ROI; region of interest; TEM; Transmission electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; Anaerobic digestion of food waste; Biogas; Waste cooking oil; Feed/inoculum ratios; Digestate; FW; Food Waste; AD; Anaerobic Digestion; F/I; Feed/Inoculum; EE; Ether Extract; VFA; Volatile Fatty Acids; LCFA; Long Chain Fatty Acids; SFA; Saturated Fatty Ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; AFR; air fuel-ratio; ANN; artificial neural network; AI; artificial intelligence; bTDC; before top dead centre; BDC; bottom dead centre; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; BVP; butano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; Co-processing; Lipids; Bio-oil; HVO; Biofuels; Hydroprocessing; Fluid catalytic cracking (FCC); Vegetable oils; ACE-R™; Advanced Cracking Evaluation; ACE™; Advanced Catalyst Evaluation; BEA; Zeolite Beta; BTY; Billion Metric Tons per Year; CAPEX; Capi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; WCO; waste cooking oil; ATK; acid treated kaolin; CC; petroleum commercial catalyst; OLP; organic liquid product; GHG; greenhouse gas; FCC; fluid catalytic cracking; GC/MS; gas chromatograph/mass spectrometer; DMDS; dimethyl disulphide; ATK-HDO; the integ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; Biodiesel supply chain optimization; Non-edible feedstocks; Jatropha; Waste cooking oil; Sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن پخت و پز زباله; B2; 2% biodiesel/98% petro-diesel blend; B5; 5% biodiesel/95% petro-diesel blend; B20; 20% biodiesel/80% petro-diesel blend; B100; Neat biodiesel; BRTeam; Biofuel research team; BTE; Brake thermal efficiency; CNG; Compact natural gas; DI; Direct injection