آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل شیمیایی آب برای شناسایی و اندازه گیری اجزای شیمیایی و خواص نمونه های آب انجام می شود. نوع و حساسیت تجزیه و تحلیل بستگی به هدف از تجزیه و تحلیل و پیش بینی استفاده از آب دارد. تجزیه و تحلیل آب شیمیایی بر روی آب مورد استفاده در فرایندهای صنعتی، جریان آب پساب، رودخانه ها و جریان، باران و دریا انجام می شود. در تمام موارد، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعاتی را ارائه می دهد که برای تصمیم گیری و یا ارائه مجدد اطمینان از شرایط موردانتظار استفاده گردد.
در این صفحه تعداد 1332 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل آب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل آب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آب; Headspace solid-phase microextraction; Vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction; Multiple headspace solid-phase microextraction; Transformation products; Dimethylhydrazine; Water analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آب; ATR-IR; attenuated total reflection infrared; DVB; divinylbenzene; EGDMA; ethylene glycol dimethacrylate; LOD; limit of detection; logP; logarithmic ratio of the octanol-water partitioning coefficient; LOQ; limit of quantitation; SPE; solid-phase extracti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آب; Colorimetric paper sensor; Hydrogen sulphide; Methylene blue; Air sampling; Water analysis; Smartphone based colorimetric readout;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آب; Brominated diphenyl ether; Fluorinated surfactant; Emerging pollutant; Interlaboratory study; Pharmaceutical; Polar pesticide; Passive sampling; Steroid hormone; Water analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل آب; Solid phase microextraction; Water analysis; Official and standard methods; Inter-laboratory studies; On-site sampling; Time weighted average;