طول موج

در این صفحه تعداد 214 مقاله تخصصی درباره طول موج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طول موج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; qst,ads∗; net isosteric heat of adsorption; qst,des∗; net isosteric heat of desorption; R; perfect gas constant; Λ; heat of vaporisation of pure water; nH2O; number of water molecules per intelayer cation (IC); γ; wavenumber; λ; wavelength; Clay mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; MO; Magneto-optical; MF; Magnetic field; NPs; Nanoparticles; NLO; Nonlinear optical; MWCNTs; Multiwallcarbon nanotubes; OKE; Optical Kerr effect; TEM; Transmission Electron Microscopy; TWM; Two-wave mixing; E+; Right-hand circular component of electric fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; AOPs; Advanced Oxidation Processes; ATL; Atenolol; BJH; Barrett-Joyner-Halenda method; BET; Brunauer-Emmett-Teller method; EDCs; Endocrine disrupting compounds; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IC; Inorganic carbon; Ka; Dissociation const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; ACT; Apparent Combustion Time; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; CA50; Crank Angle at 50% mass fraction burned; CAD; Crank Angle Degree; CI; Combustion Ignition; DI; Direct-Injection; EGR; Exhaust Gases Recirculation; EoC; End of Combustion; EoI; End o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; AA; acidified and adrenergic; APD; action potential duration; BDCL; basic drive cycle length; CHF; chronic heart failure; CV; conduction velocity; DoR; dispersion of repolarization; ECG; electrocardiogram/electrocardiographic; GEE; generalized estimating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; Starch; Cold swelling; V-type crystallinity; X-ray diffraction; Polarized optical microscopy; Differential scanning calorimetry; AP; amylopectin; AM; amylose; AML; amylose-lipid inclusion complex; CHL; carbohydrate leaching; TC(V); conclusion temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول موج; Heat recovery; Steel production; Cooling bed; Thermal solar technology; Radiation; Wavelength; NIR; near infrared; MIR; mid infrared; FIR; far infrared; DAQ; data acquisition system; IR; infrared; PVD; Physical Vapor Deposition; CSP; Concentrating Solar P