مدل Weibull

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره مدل Weibull که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل Weibull (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل Weibull; As; absorbance of the sample; Ab; absorbance of the blank; Ast; absorbance of the serine standard (100 mg L−1); At; absorbance of the mixture at the steady state; Ao; absorbance of the mixture at the beginning; A1, A2; regression parameters of Eq. (3)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل Weibull; Protein and textural changes; Frozen storage; Salmo salar; Weibull model; Kinetics; Mathematical modeling; Ammonia (PubChem CID: 222); Boric acid (PubChem CID: 7628); Dimethylamine (PubChem CID: 674); Formaldehyde (PubChem CID: 712); Hydrochloric acid (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل Weibull; Heat resistance; Spores; Inactivation models; D value; Processed cheese; Weibull model; Requeijão cremoso; Sporeforming bacteria; Clostridium; Bacillus; Paenibacillus; Thermal processing; Dairy products; Shelf-life; Capillary tubes; Thermal death tubes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل Weibull; Pulsed light; Apple juice; Alicyclobacillus acidoterrestris; Weibull model; Biphasic model; Inoculum size; Luz pulsada; Jugo de manzana; Alicyclobacillus acidoterrestris; Modelo de Weibull; Modelo bifásico; Tamaño de inóculo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل Weibull; Capsanthin (PubChem CID: 5281228); Capsorubin (PubChem CID: 5281229); β-Cryptoxanthin (PubChem CID: 5281235); Zeaxanthin (PubChem CID: 5280899); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Paprika (PubChem CID: 11980947); Capsaicin (PubChem CID: 1548943); 5-H