نور سفید

در این صفحه تعداد 197 مقاله تخصصی درباره نور سفید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نور سفید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور سفید; W; white light; B; blue light; W + B; white + blue light; LED; Light Emitting Diode; PN; net photosynthetic rate; gs; stomatal conductance; E; transpiration rate; Ci; concentration intercellular CO2; Ozone; Light color; LED; Lactuca sativa L.; Mineral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور سفید; AOP; advanced oxidation process; FFMR; falling film microreactor; GLS; gasliquid-solid; ID; internal diameter; LED; light emitting diode; MB; methylene blue; MPM; microchannel photocatalytic microreactor; PFA; perfluoroalkoxy alkane; PPM; planar photo cat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور سفید; B; blue light; G; green light; R; red light; FR; far red light; W; white light; FWL, FWS, FWR; leaf, shoot, root fresh weight; DWL, DWS, DWR; leaf, shoot, root dry weight; NRDW; new root dry weight; NRL; new root length; RGC; root growth capacity; R:S; ro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور سفید; CEA; controlled-environment agriculture; LED; light-emitting diode; FL; fluorescent lamp; CWF; cool white fluorescent lamp; HPS; high-pressure sodium lamp; INC; incandescent lamp; PAR; photosynthetically active radiation; UV; ultraviolet light; P; purple
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور سفید; BA; 6-benzyladenine; DW; dry weight; HPLC-DAD; high-performance liquid chromatography with diode array detection; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-naphthaleneacetic acid; Depsides; Flavonoid glycosides; Light quality; White light; Darkness; Black chokeberr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور سفید; CEF (CET); cyclic electron transport; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; DBMIB; dibromothymoquinone; Fd; ferredoxin; FRL; far-red light; IAc; iodoacetamide; LET; linear electron transport; MV; methyl viologen; PSI and PSII; photosystems I and