پیش بینی سرعت باد

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره پیش بینی سرعت باد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیش بینی سرعت باد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind speed forecasting; Wavelet packet decomposition (WPD); Gradient boosted regression trees (GBRT); Density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN); Elman neural network (ENN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind speed forecasting; Wavelet packet decomposition; Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise; Artificial Neural Network; ANN; Artificial Neural Network; AR; Auto Regressive; ARIMA; Auto Regressive Integrated Moving Average; BA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind speed forecasting; Variational mode decomposition; Gravitational search algorithm; Extreme learning machine; Gram-Schmidt orthogonal; Synchronous optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind speed forecasting; Hybrid forecasting system; Modified data decomposition approach; Multi-objective sine cosine algorithm; Forecasting accuracy and stability; AR; auto-regressive; ARMA; auto-regressive moving average; ARIMA; autoregressive integrated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; WRF; weather research and forecast; HRM; high resolution model; COSMO; consortium for small scale modeling; MM5; mesoscale model 5; NWP; numerical weather prediction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; S-T Model; spatio-temporal model; FIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind energy; Wind speed forecasting; Time-series; Auto-regressive moving average; Kalman filter; Spectrum estimation; Missing data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind speed forecasting; Wavelet packet decomposition; Empirical mode decomposition; Auto regressive moving average model; Extreme learning machine; Outlier correction method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Wind speed forecasting; Composite quantile regression outlier-robust extreme learning machine; Feature selection; Hybrid particle swarm algorithm; Time adaptive filter based empirical mode decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Renewable wind power; Wind speed forecasting; Gaussian mixture copula model; Gaussian process regression; Random uncertainty; Non-stationary seasonality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; NWP; Numerical Weather Prediction; KF; Kalman Filter; PSO; Particle Swarm Optimization; ARIMA; Autoregressive Integrated Moving Average Model; VAR; Vector Autoregression Model; ANN; Artificial Neural Networks; GARCH; Generalized Autoregressive Conditional
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; WDF; Weibull Distribution Function; WD; Wavelet Decomposition; WPD; Wavelet Packet Decomposition; EEMD; Ensemble Empirical Mode Decomposition; FEEMD; Fast Ensemble Empirical Mode Decomposition; SAM; Seasonal Adjustment Method; ESM; Exponential Smoothing M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; AA; Apriori Algorithm; RBF; Radial Basis Functions; SVR; Support Vector Regression; WDF; Weibull Distribution Function; MSM; Markov Switching Model; BI; Bayesian Interface; PM; Persistent Model; AR; Auto Regressive; ANN; artificial neural networks; BSBM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی سرعت باد; Gaussian Process Regression; Wind speed forecasting; Empirical Wavelet Transform; Extreme Learning Machine; Support Vector Machine