گندم زمستانه

در این صفحه تعداد 438 مقاله تخصصی درباره گندم زمستانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گندم زمستانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; N; nitrogen; NNI; nitrogen nutrition index; AGN; aboveground nitrogen uptake; NUE; nitrogen use efficiency; UPE; nitrogen uptake efficiency; UTE; nitrogen utilization efficiency; Nf-min; final mineralized N in the 0-100-cm soil layer at harvest; Nloss;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; CDD; cooling degree days; FDD; freezing degree days; GNPP; grain number per pot; GYPP; grain yield per pot; LD10; the number of freezing days required for 10% mortality; LD20; the number of freezing days required for 20% mortality; LD50; the number of fre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; Canola; Crop rotation; Glucosinolates; Microbial community; PLFA; Wheat; AM fungi; arbuscular mycorrhizal fungi; BGA; β-glucosidase enzyme activity; CV; canonical variate; DEA; dehydrogenase enzyme activity; DFA; discriminant function analysis; Gram−;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; DM; dry matter; DMR; pre-anthesis DM remobilization; CDMR; the contribution of pre-anthesis DM remobilization to grain; RD; root diameter; RDW; root dry weight; RLD; root length density; RML; root mass per length; PSE; precipitation storage efficiency; Wi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; integrated management strategy; grain yield; winter wheat; nitrogen use efficiency; nitrogen uptake efficiency; nitrogen utilization efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; CUs; cereal units; Cropping systems; ON, onion; OSR; oil seed rape; SMA; silage/grain maize; SB; spring barley; WW; winter wheat; WR; winter rye; Nos; N in external sources (precipitation, seeds, farmyard manure); Nfym; N in farmyard manure; Nf; N fertili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; BSS; blind source separation; GeoSAIL; SAIL canopy model adding second layer to mimic vertical leaf color gradient; ICA; independent component analysis; LSU; linear spectral unmixing; NMF; non-negativ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; Vertical root distribution; Gas exchange characteristics; Dry matter redistribution; Water use efficiency; Winter wheat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گندم زمستانه; AGN; aboveground nitrogen uptake at maturity; CHCG; culm height at the center of gravity; CLRI; culm lodging resistance index; GNC; grain nitrogen concentration; NHI; nitrogen harvest index; NUE; nitrogen use efficiency; RLD; root length density; TFS; ten