دلتا رودخانه یانگ تسه

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره دلتا رودخانه یانگ تسه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دلتا رودخانه یانگ تسه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Energy rebound effect; Energy substitution; Dynamic ordinary least square; Yangtze River Delta; Urban agglomeration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Extreme precipitation events; Peaks-over-threshold; Generalized Pareto distribution; Trend attribution; Yangtze River Delta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Urbanization; CO2 emissions efficiency; Data envelopment analysis window analysis; Spatial lag panel Tobit model; Yangtze River Delta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; BTH; Beijing-Tianjin-Hebei region; CI; confidence interval; GDP; the gross domestic product; ER; excessive risk; FYP; Five Year Plans; MEP; the Ministry of Environmental Protection; NAAQS; the national air quality standards; PM; particulate matters; PM2.5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Accessibility gains; Economic strength; Weighted mode's average travel time; High-speed rail; Expressway; Yangtze River Delta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Polybrominated diphenyl ethers; Yangtze River Delta; Concentration; Seasonal; Penta-BDE products; Inhalation exposure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Wildlife; Chlorinated paraffins (CPs); Persistent organic pollutants (POPs); Emerging contaminants; Yangtze River Delta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلتا رودخانه یانگ تسه; Bed shear stress; Wave-turbulence decomposition; Wind; Combined wave-current action; Intertidal flat; Yangtze River Delta;