آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس (Analysis of variance) که به طور اختصار ANOVA نامیده میشود یکی از تحلیل‌های پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. به زبان ساده می‌توان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را در این گروه‌ها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. به عبارت دیگر رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تجزیه و تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی و مطالعات درون آزمایشگاهی هنگامی‌ که می‌خواهیم نتایج بیش از سه گروه مختلف (سه آزمایشگاه متفاوت و یا سه تکنسین متفاوت در یک آزمایشگاه) را به یکدیگر مقایسه کنیم، از روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. روش ANOVA از F-test برای آزمون آماری برابری میانگین‌ها استفاده می‌کند. تحلیل واریانس از تکنیک های آماری موثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است. تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر تاثیر سه روش تدریس A، B و C بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، پس از اجرای این سه روش تدریس متفاوت، در سه نمونه از دانش آموزان سه میانگین پیشرفت تحصیلی در سه نمونه ( برای مثال سه میانگین ۱۷، ۱۶ و ۱۶/۵ ) به دست می آید. حال سوال پژوهشگر آن است که تفاوت بین این سه میانگین چگونه تفاوتی است؟ آیا ناشی از پراکندگی و تغییر بین خود افراد در درون گروه هاست و یا نه این تفاوت به عوامل فردی، خطا و شانس مربوط نمی شود بلکه مربوط به تفاوت بین گروه ها است که می تواند بیانگر تاثیر نوع روش های تدریس متفاوت در این سه گروه باشد.
در این صفحه تعداد 2757 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CA, Ammon’s horn of the hippocampus; Ctrl, control group; EC, entorhinal cortex; GL, granular layer of the dentate gyrus; IL, infralimbic area of the prefrontal cortex; IOD, integrated optical density; LiCl, lithium chloride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-HT, serotonin; 5-HIAA, 5-hydroxyindole-3-acetic acid; ANOVA, analysis of variance; CS, clinical scores; DA, dopamine; DOPAC, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; HEC, hand-eye coordination; HTT, human threat test; HVA, 3-methoxy-4-hydroxy-phenylacetic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Osteoporosis; Agen prunes; Chlorogenic acid; Fiber osteoblast; RatβGP, β-glycerophosphate; AA, ascorbic acid; ALP, alkaline phosphatase; ANOVA, analysis of variance; AP, Agen prunes; APJC, Agen prune juice concentrate; BMD, bone mineral density; CPII, C-p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; C18, octadecyl silica; CEPW, conditional exact test with probability weighted ranking; CN, cyanopropyl-modified silica; COVAT, comparison with one variable at a time; CRRN, comparison of ranks with random numbers; GPCM, genera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AISF, asymmetric incremental sheet forming; ANN, artificial neural network; ANOVA, analysis of variance; CAD, computer aided design; CMM, co-ordinate measuring machine; CNC, computerized numerical control; GRA, grey relational analysis; GRG, grey relation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 3D, three dimensions; ANOVA, analysis of variance; DFC, dynamic friction coefficient; DMRT, Duncan’s multiple range test; GMD, geometric mean diameter; MRDM, mean relative deviation modulus; MLR, multiple linear regression; RMSE, root mean square error; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ASTM, American Society for Testing and Materials; ANOVA, analysis of variance; CHBO, crude Hevea brasiliensis oil; CME, castor methyl ester; CRCO, crude Ricinus communis oil; EN, European standard; ENT, esterification neutralization transesterification; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CBG, corticosteroid-binding globulin; CORT, corticosterone; DAB, 3,3′-daminobenzidine; DCX, doublecortin; DG, dentate gyrus; FST, forced swim test; HPA, hypothalamus–pituitary–adrenal; NIH, National Institutes of Health; OFT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GFP, Green fluorescent protein; GLUTR, glutamate receptor; IHC, inner hair cell; MGFP, Mafb-GFP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Aβ, beta-amyloid; ACSF, artificial cerebrospinal fluid; AD, Alzheimer’s disease; ANOVA, analysis of variance; APP, amyloid precursor protein; BDNF, brain derived neurotrophic factor; BS3, bis(sulfosuccinimidyl)suberate; CaMKII, calcium/calmodulin-activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 6-OHDA, 6-hydroxydopamine; AADC, aromatic amino acid decarboxylase; AIM, abnormal involuntary movements; ANOVA, Analysis of Variance; DA, dopamine; ISH, in situ hybridization; l-DOPA, l-3,4-Dihydroxyphenylalanine; LID, l-DOPA-induced dyskinesia; mfb, medi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 6-OHDA, 6-hydroxydopamine; AIM, abnormal involuntary movements; ANOVA, analysis of variance; LTP, long term potentiation; PD, Parkinson’s disease; SNc, substantia nigra pars compactaRNA-seq; dyskinesia; 6-OHDA; l-DOPA; striatum; Parkinson’s disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of Variance; ATCC, American Type Culture Collection; CCL2, Chemokine (C-C Motif) Ligand 2; CTL, Cytotoxic T Lymphocytes; DMEM, Dulbecco's Modified Eagle's Medium; dsRNA, Double Strand RNA; EBN, Edible Bird Nest; exMAC, Exudate Macrophages;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANOVA, analysis of variance; DR, dark-reared; fEPSPs, field excitatory postsynaptic potential; GABA, Gamma-amino-butyric acid; GAD, Glutamic acid decarboxylase; HFS, High frequency stimulation; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; Carb971P, Carbopol 971P®; PEO, polyethylene oxide; Polox407, poloxamer 407; PPO, polypropylene oxide; TPA, texture profile analysis; Tsol/gel, sol–gel transition temperature.Mechanical properties; Rheology; Mucoadhesion; Hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AA, arachidonic acid; ADP, adenosine diphosphate; AGEs, advanced glycation end-products; ALT, alanine aminotransferase; ANOVA, analysis of variance; AOPP, plasma advanced oxidation protein products; APTT, activated partial thromboplastin time; AST, aspart
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ABL, Abelson murine leukemia; ANOVA, analysis of variance; ATN, anterior group of the dorsal thalamus; AAALAC, Association for the Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International; BLA, basolateral amygdalar nucleus; BST, bed nuclei of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Anorexia nervosa; Adolescence; Event-related potentials (ERPs); Emotion recognition; Face processing; Early posterior negativity (EPN); Late positive potential (LPP)AN, anorexia nervosa; ANOVA, analysis of variance; BDI-II, Beck Depression Inventory-II; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; α-Syn, α-synuclein; 3-MT, 3-methoxytyramine; 6-OHDA, 6-hydroxydopamine; Ach, acetylcholine; ANOVA, analysis of variance; COMT, catechol-O-methyltransferase; DA, dopamine; DAT, dopamine transporter; DOPAC, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; HVA, homovanilic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AMY, amygdala; ANOVA, analysis of variance; CA, cornu ammonis; COX, cytochrome C oxidase; DG, dentate gyrus; ds-cDNA, double-stranded cDNA; GEO, gene expression omnibus; GO, gene ontology; Hepes, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; HPC, hi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Alzheimer's disease; Glia; Neuroinflammation; Nicotinic receptors; Prostaglandins; AutoimmunityAβ, amyloid β; AD, Alzheimer's disease; Akt, protein kinase B; ANOVA, analysis of variance; APP, amyloid beta precursor protein; BDNF, Brain-derived neurothroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CREB, cAMP-response element binding protein; GH, group housed; HT, heterozygous; KO, knockout; PDE11A, Phosphodiesterase 11A; Q-PCR, quantitative PCR; SI, socially isolated; VHIPP, ventral hippocampal formation; WT, wild-typep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AIC, Akaikes information criterion; ADL, average deviation from linearity; AOAC, association of official analytical chemists; ANOVA, analysis of variance; AUT, automatically; BC, back-calculated; Cal-VG, calibration section of validation guidelines; C.I,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; B, blue; B1, batch 1; B2, batch 2; G, green; HTG, heterogeneity; I, intensity; IA, image analysis; LSD, least significant difference; MIA, multivariate image analysis; PCA, principal component analysis; R, red; WL, weight loss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AUC, area under curve; CI, confidence interval; CIN, cervical intraepithelial neoplasia; DAMP, damage-associated molecular patterns; LR, likely hood ratio; MAP, mitogen-associated protein; PAMP, pathogen associated molecular p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CI, confidence interval; DN, diabetic nephropathy; DNA, deoxyribonucleic acid; GAD, glutamic acid decarboxylase; HbA1C, glycated hemoglobin; HDL, high density lipoprotein; HLA, human leukocyte antigen; HWE, Hardy–Weinberg equi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-HT2AR, serotonin 5-HT2A receptor; 5-HT2CR, serotonin 5-HT2C receptor; 5-HTT, serotonin 5-HT transporter; ANOVA, analysis of variance; CAFE, Comparison of Atypical Anti-psychotics for First Episode; CATIE, the Clinical Anti-psychotic Trials of Interventi