کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1004604 937881 2015 22 صفحه PDF 26 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Research methods and methodology towards knowledge creation in accounting
ترجمه فارسی عنوان
روش تحقیق و روش‌شناسی ایجاد دانش در حسابداری
کلمات کلیدی
روش‌های تحقیق، روش‌شناسی در حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، تحصیلات حسابداری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

جستجوی پویا در دانش جدید 

روش‌شناسی و روش‌های تحقیق

بررسی اجمالی معرفت‌شناختی و هستی‌شناسی

در جهت تحقیقات حسابداری

جدول 1. دیدگاه‌ها و رویکردهای تحقیقاتی

تولید دانش علمی و دانشگاهی در حسابداری

روش‌شناسی

منبع داد‌ه‌ها

متغیرها

جدول 2. چارچوب و توصیف متغیرها

مقیاس‌های پیوند و طبقه‌بندی

نتایج و بحث 

بررسی اجمالی یکپارچه

جدول 3. زمینه‌های تحقیقاتی

شکل 1: دیدگاه‌ها و رویکردهای تحقیقاتی

شکل 2: منابع جمع‌آوری داده‌ها

جدول 4. ضرایب همبستگی 

بررسی اجمالی پیوند

جدول 5. معنادارترین مقیاس‌های پیوند

نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
تحقیقات دانشگاهی و علمی شامل کامل‌ترین روش‌ها برای کسب دانش جدید از طریق روش‌ها و روش‌شناسی‌های متنوع هستند. هدف آنها توصیف و تفسیر پدیده‌های مختلف و تاثیر آنها بر توسعه‌های اجتماعی و سازمانی است. براساس 760 تحقیق دانشگاهی کامل بعد از لیسانس در زمینه‌های علمی حسابداری، حسابرسی و کنترل مدیریت، مجموعه‌ای از متغیر‌ها درباره بررسی یکپارچه روش‌ها و روش‌شناسی‌هایی شناسایی شده‌اند که از نظر تاریخی با آن زمینه‌های عملی متناسب هستند. هدف این مقاله بررسی این مورد است که آیا این روش‌ها و روش‌شناسی‌ها به زمینه علمی مورد بررسی وابسته هستند و شناسایی تاثیر آنها بر نظریه‌سازی و توسعه سازمان‌ها است. به نظر می‌رسد تحقیقات درباره حسابداری مالی رویکرد اثبات‌گرا یا رویکرد اصلی را توسعه می‌دهند ولی تحقیقات حسابداری مدیریت با رویکرد توصیفی یا تفسیری یکپارچه توصیف می‌شوند. علاوه براین، مطالعه موردی به عنوان روشی برای تقویت پیوند و مشارکت بین نهادهای آموزش عالی، خصوصا مدارس کسب و کار و سازمان‌های خارجی به کار برده می‌شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری حسابداری
چکیده انگلیسی

Academic and scientific research embodies the purist way to achieve new knowledge through diversified methods and methodologies. It aims to describe and interpret multiple phenomena and their impact on social and organizational developments. Based on 760 postgraduate completed academic researches, in the scientific fields of accounting, auditing, and management control, a set of variables was identified towards an integrated overview of methods and methodology that historically fit with those scientific fields. This paper aims to evidence whether those methods and methodology depend from the scientific field under research and identify their impact on theory construction and for organizations’ development. Research in financial accounting tends to increase the positivist or mainstream approach while management accounting research is characterized by an integrated descriptive or interpretive approach. Furthermore, case studies are used as way of stregthening the linkage and cooperation between higher education institutions, in particular business schools, and external organizations.

ResumenLa investigación académica y científica encarna la manera purista para alcanzar nuevos conocimientos a través de métodos y metodologías diversificadas. Su objetivo es describir e interpretar múltiples fenómenos y su impacto en los acontecimientos sociales y organizativos. Sobre la base de 760 trabajos de investigaciones académicas, en los campos de la ciencia de la contabilidad, la auditoría y el control de gestión, se identificó un conjunto de variables hacia una visión integrada de los métodos y la metodología que se ajustan históricamente con los campos científicos. En este trabajo se pretende poner en evidencia si esos métodos y la metodología dependen del campo científico en la investigación e identificar su impacto en la construcción de teorías y para el desarrollo de las organizaciones. La investigación en contabilidad financiera tiende a aumentar el enfoque positivista o la corriente principal mientras que la investigación de contabilidad de gestión se caracteriza por un enfoque descriptivo o interpretativo integrado. Además, los estudios de casos se utilizan como forma de fortalecer la vinculación y cooperación entre las instituciones de educación superior, en las escuelas de negocios particulares y organizaciones externas.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Contaduría y Administración - Volume 60, Supplement 1, October–December 2015, Pages 9–30
نویسندگان
,