کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1009703 1482509 2012 11 صفحه PDF 30 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior
ترجمه فارسی عنوان
اثرات حمایت سازمانی درک شده و توانمندسازی روانی بر کارایی شعل : اثرات غیرمستقیم رفتار شهروندی سازمانی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1-مقدمه
2-مرور کارهای قبلی
1-2رفتار شهروندی سازمانی
2-2رابطه ی بین حمایت سازمانی مشاهده شده، رفتار شهروندی سازمانی و کارایی شغلی
3-2 رابطه ی بین توانمندسازی روانی، رفتار شروندی سازمانی و کارایی شغلی
4-2رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی و کارایی شغلی
5-2اثر میانجی OCB
3-روش تحقیق
4-یافته های تحقیق
1-4 نمایه ی پاسخ دهنده ها
2-4تحلیل های توصیفی
3-4تحلیل عامل تایید کننده
4-4مدل معادله ی ساختاری
5-بحث
1-5مشاهدات POS، PE، OCB و کارایی شغلی
2-5رابطه ی بین POS، توانمندسازی روانی و OCB
3-5رابه ی بین POS، استقلال روانی و کارایی شغلی
4-5اثر میانجی OCB
6-نتیجه گیری و پیشنهادات
1-6نتیجه گیری
2-6کمک دانشگاهی و پیشنهادات عملی
3-6محدودیت های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 
ترجمه چکیده
هتل ها علاوه بر نیاز به پاسخ به تغییرات در بازار، پیوسته تحت فشار رقابت همیشگی هستند. همچنین هتل ها باید عملکرد مطلوب کارکنان خود را بازرسی کرده و آن ها را تشویق کنند که مسئولیت های خود به عنوان شهروند را به خوبی انجام دهند. صنعت و دانشگاه اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را می شناسند. این مطالعه چگونگی حمایت سازمانی، توانمندسازی روانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی را ارزیابی کرده و روابط علی بین این متغیرها را بررسی می کند. در کل 513 نفر از کارکنان هتل های تایوان در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات از طریق آمار توصیفی، تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادله ی ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و توانمندسازی روانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت می گزارد. حمایت سازمانی تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی نداشته است. رفتار سازماین به عنوان واسطی بین رفتار سازیمانی و عملکرد شغلی و همچنین توانمندسازی روانی و عملکرد شغلی عمل می کند. چند پیشنهاد تئوری و برای اعمال مدیریتی هم ارایه شده اند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی
Hotels are under constant pressure from the need to compete, not just the need to respond to rapid changes in the market. Hotels, moreover, must inspire their employees to perform their best and encourage employees to fulfill their responsibilities as citizens. Academia and industry recognize the importance of organizational citizenship behavior. This study assessed how hotel employees perceive organizational support, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, and job performance; and examined the causal relationships among these variables. A total of 513 employees of Taiwan hotels participated in the study. Data was analyzed through descriptive statistics, confirmatory factor analysis, and the structural equation modeling. Results indicated that perceived organizational support and psychological empowerment both positively affected organizational citizenship behavior. Perceived organizational support did not positively influence job performance. Psychological empowerment and organizational citizenship behavior positively influenced job performance. Organizational behavior acted as a partial mediator between perceived organizational support and job performance, as well as between psychological empowerment and job performance. A number of suggestions on theory and managerial implementation were proposed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hospitality Management - Volume 31, Issue 1, March 2012, Pages 180–190
نویسندگان
, ,