کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1016937 940278 2016 7 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Consumer behavior on cashback websites: Network strategies
ترجمه فارسی عنوان
رفتار مصرف کننده بر وب سایت های کش بک (پرداخت نقدی) : استراتژی های شبکه
کلمات کلیدی
پرداخت نقدی، تجارت الکترونیک، بازاریابی رابطه ای (پورسانتی)، PLS-SEM
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلمات کلیدی 

1-مقدمه

2- سوالات نظری 

3- روش

3-1- جمع آوری داده

3-1-1- فروشگاه ها 

3-1-2- دسته بندی ها

3-1-3- هدایت و کنترل مشتری 

3-1-4- کاربران/ مشتریان

3-2- پردازش داده های ورودی

4- مدل نظری (تئوری)

شکل 1: دیاگرام ساختاری مدل PLS-SEM نشاندهنده روابط بین متغیرهای پنهان نمایش داده شده در دایره ها و متغیرهای مشاهده شده در مستطیل ها

شکل 2، ترکیب مدل های ساختاری و اندازه گیری را با توجه به این دیاگرام ساختاری نشان می دهد. 

جدول 1: فهرست متغیرهای پنهان و متغیرهای شاخص در مدل PLS-SEM

5- تجزیه و تحلیل تجربی و نتایج

شکل 3: دیاگرام مسیر برای بخش ساختاری مدل برازش شده

5-1- ارزیابی مدل اندازه گیری 

5-1-1- شاخص قابلیت اطمینان

جدول 2: نتایج بارگذاری خارجی نشاندهنده همبستگی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده

5-1-2- قابلیت اطمینان داخلی

جدول 3: نتایج آلفای کرونباخ.، قابلیت اطمینان مرکب و میانگین واریانس استخراجی

5-1-3- روایی همگرا

5-1-4- روایی افتراقی

جدول 4: نتایج روش اعتبارسنجی بارتوزیعی

5-2- مدل ساختاری

5-2-1- مقادیر R2 برای متغیرهای پنهان درونی

5-2-2-  اندازه اثر f2، رابطه پیش بینی Q2

جدول 6: نتایج اندازه اثر f2

جدول 7:نتایج ارتباط پیش بینی با مقادیر Q2

5-2-3- ارزیابی ضرایب مسیر مدل ساختاری

جدول 8: تحلیل آماری ضرایب مسیر

5-2-4- هم خطی

جدول 9: عامل تورم واریانس (VIF)، برای متغیرهای پنهان و قابل مشاهده

6- نتیجه گیری و پیشنهادات
ترجمه چکیده
در دهه گذشته، اندازه سایت های نقدی، از هر دو لحاظ کاربران و کسب و کار، بطور قابل توجهی افزایش یافته اند. این مقاله، تجزیه و تحلیل کاملی از رفتار کاربران وب سایت ها را از لحاظ تراکنش ها (معاملات)، کنترل، و ثبت نام در سایت های نقدی را با استفاده از نمونه بزرگی از بزرگترین سایت های اروپایی، ارائه می دهد. همچنین، این مقاله، تجزیه و تحلیل اولیه ای در مورد ساختار سایت ها ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات (PLS-SEM)، نشان داد که حجم شبکه کاربر، تنوع کنترل و اندازه تراکنش ها، مربوط به تصمیم گیری مصرف کننده و فعالیت های او در بازرگانی و تجارت رابطه ای (پورسانتی) است. این نتایج، اولین گام در درک این استراتژی های بازاریابی است و زمینه های جدیدی از تحقیق و پژوهش را می گشاید.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی

The size of cashback sites, both in terms of users and business, has grown considerably over the last decade. This article presents a complete analysis of the behavior of the users of the webs both in terms of transactions, and navigation and registration on cashback sites by using a large sample of one of the largest European sites. The study also presents a first analysis on the structure of the sites. An analysis using Partial Least Squares Structural Equation Modelling shows that the volume of the user's network, the diversification of the navigation, and the size of the transactions are relevant to the decision of the consumer and to his or her engagements on the affiliate merchants. These results represent a first step on the understanding of these marketing strategies and open new areas of research.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Business Research - Volume 69, Issue 6, June 2016, Pages 2101–2107
نویسندگان
, , ,