کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10321863 660771 2015 16 صفحه PDF 32 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A novel multi criteria decision making model for optimizing time–cost–quality trade-off problems in construction projects
ترجمه فارسی عنوان
مدل تصمیم گیری چند معیارۀ جدید برای بهینه سازی مشکلات رابطۀ جایگزینی کیفیت، زمان، هزینه در پروژه های ساختمانی
کلمات کلیدی
کیفیت زمان - هزینه تجارت پایاپای - آنتروپی شانون - تصمیم گیری چندمعیاری - استدلال شواهد - بهینه سازی چندهدفه - پروژه های ساختمانی
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلمات کلیدی1.مقدمه2. روش2.1. الگوریتم ژنتیک2.1.1. جمعیت اولیه و نمایندگی کروموزوم2.1.2 تقاطع و جهش اپراتورجدول1: ساختار کروموزومنمودار1: فلوچارت روش پیشنهاد شده2.1.3 معیار نهایی2.2. تعیین بردار وزن نرمال2.3 استدلال شواهدنمودار 2: چارچوبی که آمیختگی MCDM با روش بهینه سازی چند هدفه خلاصه می کندنمودار 3. بازنمایی مبتنی بر  کاربرد یک ساختار اعتقادی.نمودار4: انتقال هر ویژگی به ساختار باور 3. فرمول مدل سازی و تفسیرجدول 2: یک مثال مرحله دار روش در ارزیابی ER. نشان می دهد.4. پیاده سازی مدل پیشنهادیجدول 3: داده ها از 18 فعالیت شبکه مورد نمونهنمودار 5: 18 فعالیت در گره شبکه (ANN) بیان مجدد مثال موردینمودار6: معیار نمونه راه حل پارتوجدول 4: وزن نرمال شده اهداف حاصل از تکنیک آنتروپی شانوننمودار7: سطح یک ساختار سلسله مراتبی از معیارهای کلی ارزیابی عملکرد.نمودار8: ارزیابی ابزار عملکرد کلی هر راه حلنمودار9: نمرات میانگین برای راه حل های پارتو 2 ام، 23 ام، 37 ام، 71 ام با توجه به هر هدفنمودار 10: درجات مرکب باور   برای راه حل های پارتو 2 ام، 23 ام، 37 ام، 71 ام با توجه به عملکرد کلی.4.1. مقایسه نتایج با گزارشجدول 5: بهترین راه حل مطابق با مانگل و همکاران (2013) و روش ERنمودار 11: مقایسۀ عملکرد راه حل های انتخاب شده (منتخب): از منبع مونگل و همکارانش (2013)5.نتیجه گیریضمیمۀ1جدول 1: تمام راه حل های بدست آمدۀ پارتو برای 18 نمونۀ موردی معیار شبکۀ فعالیت DTCQTP 
ترجمه چکیده
مرحله برنامه ریزی هر پروژه ساخت و ساز که با معیارهای چندگانه و گاهی اوقات متضاد گرفتار شده باید به طور همزمان بهینه شود. روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) می تواند به تصمیم گیرندگان در انتخاب مناسب ترین راه حل در میان راه حل های بهینه پارتو بالقوه متعدد کمک کند. یک رویکرد استدلال مستدل (ER) برای اولین بار در زمینه زمانبندی پروژه برای شناسایی بهترین راه حل پارتو برای مشکلات رابطۀ جایگزینی، زمان، هزینه، کیفیت گسسته (DTCQTPs) استفاده شد. یک چارچوب جامع برای ترکیب روش MCDM نزدیک با تکنیک های بهینه سازی چند هدفه نیز مطرح شد. برای شناسایی تمام راه حل های بهینه جهانی پارتو، الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MOGA) با ترکیب روش NSGA-II توسعه داده و در مطالعه موردی پروژه راهسازی تست شد. روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن نسبی اهداف با توجه به کمک های خود برای عدم اطمینان از نتایج به دست آمده خدمت کرده است. مطالعه موردی معیار DTCQTP با استفاده از روش پیشنهادی حل، و راه حل بهینه پارتو حاصل شد و پس از آن با استفاده از روش ER رتبه بندی شد. با بررسی عملکرد هر یک از برنامه ریزی جایگزین بر اساس معیارهای چندگانه (به عنوان مثال، زمان، هزینه و کیفیت)، روش پیشنهادی در افزایش کارآمدی برنامه ریزی پروژه ساخت و ساز مؤثر اثبات شد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
The planning phase of every construction project is entangled with multiple and occasionally conflicting criteria which need to be optimized simultaneously. Multi-criterion decision-making (MCDM) approaches can aid decision-makers in selecting the most appropriate solution among numerous potential Pareto optimal solutions. An evidential reasoning (ER) approach was applied for the first time in the context of project scheduling to identify the best Pareto solution for discrete time–cost–quality trade-off problems (DTCQTPs). An exhaustive framework to synthesize the MCDM approaches with multi-objective optimization techniques was also proposed. To identify all global Pareto optimal solutions, a multi-objective genetic algorithm (MOGA) incorporating the NSGA-II procedure was developed and tested in a highway construction project case study. The Shannon’s entropy technique served to determine the relative weights of the objectives according to their contributions to the uncertainty of the results obtained. A benchmark case study of DTCQTP was solved using the proposed methodology, and the Pareto optimal solutions obtained were subsequently ranked using the ER approach. By investigating the performance of each scheduling alternative based on multiple criteria (e.g., time, cost, and quality), the proposed approach proved effective in raising the efficiently of construction project scheduling.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 42, Issue 6, 15 April 2015, Pages 3089–3104
نویسندگان
, , , ,