بهینه سازی چند هدفه

در این صفحه تعداد 2285 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی چند هدفه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بهینه سازی چند هدفه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Discrete time-cost-quality trade-off; Shannon's entropy; Multi-criterion decision-making; Evidential reasoning; Multi-objective optimization; NSGA-II; Construction projects;
مقالات ISI بهینه سازی چند هدفه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Capillary gel electrophoresis; Design of experiments; Sieving media; Polyvinylpyrrolidone (PVP); Multi-objective optimization; RNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Adaptation pathways; Uncertainty; Climate change; Urban drainage; Real options; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; AA; Aquatic Acidification; AE; Aquatic Ecotoxicity; AEU; Aquatic Eutrophication; C; Carcinogen; CdTe; Cadmium-Telluride; CIS; Copper-Indium-Selenide; CUT; cut-off value; EPBT; Energy Payback Time; GA; Genetic Algorithms; GW; Global Warming; IR; Ionizing R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Fuzzy multi-period portfolio optimization; Multi-objective optimization; Evolutionary algorithms; Transaction costs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Multi-objective optimization; Environmental dispatch; Group search optimization; Combined power and emission dispatch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Community planning; Resilience; Risk de-aggregation; Performance-based engineering; Multi-objective optimization; Particle swarm optimization; Tornado hazards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Photovoltaic model; Partial shading condition; MPPT, Evolutionary algorithm; Multi-objective optimization; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Radiofrequency; Process parameter variations; Multi-objective optimization; Voltage controlled oscillator; Integrated inductors modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Gene Ontology(GO); Dissimilarity measure; Symmetry-based distance; Gene clustering; Gene-GO term annotation matrix; Multi-objective clustering; MOO; Multi-Objective Optimization; SOO; Single-Objective Optimization; AMOSA; Archived Multi-Objective Simulate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Evolutionary algorithms (EAs); Multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs); Environmental economic dispatch (EED); Wind power; Electric vehicles; Multi-objective optimization;