کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1134261 1489099 2014 9 صفحه PDF 34 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Collaborative production planning with production time windows and order splitting in make-to-order manufacturing
ترجمه فارسی عنوان
برنامه ریزی تولید مشترک با پنجره‌های زمانی تولید و تقسیم سفارش در تولید ساخت برای سفارش
فهرست مطالب مقاله
چکیدهمقدمه
بررسی منابع و مآخذ
بیان و تدوین مسائل
نمودار 1. نمودار شماتیک سیستم
جدول 1 : مجموعه و پارامترهاجدول 2: متغیرهای تصمیم‌گیریجدول 3: پارامترهای تولید داده های تجربیجدول 4: مقدار پارامتر الگوریتمراه حل
رمزگذاری و رمزگشایی طرح
مدل تقسیم سفارش
جدول 5 : مقایسه بین CPLEX و الگوریتم پیشنهادی، 10 کارخانه، 200 سفارش/دوره، 20 مورد، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهنمودار  2. تأثیر ضریب تنگی ظرفیت بر عملکرد روش، 8 T =جدول 6: تأثیر تقاضاها بر عملکرد الگوریتم پیشنهادی، = T 8، 10 کارخانه، 100 سفارش/دوره، 10 آیتم، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهمدل برنامه‌ریزی تولید
آزمایش‌های محاسباتی
تولید مجموعه­های داده
نمودار 4: درصدهای میانگین سفارش‌ها تقسیم­شده در کل سفارش‌ها تحت مدت زمان­های مختلف سفارش‌ها (Tlength)، تعداد کارخانه = 10، =T 8نمودار 3: میانگین درصد سفارش‌ها تقسیم‌شده در کل سفارش‌ها تحت T مختلفعملکرد این روش
نمودار 5: درصدهای میانگین سفارش‌ها تقسیم‌شده در کل سفارش‌ها تحت ضریب تنگی ظرفیت (PT) متفاوت، تعداد کارخانه = 10، =T 8تجزیه و تحلیل حساس
پارامترهای مرتبط با تقسیم سفارشنمودار 6: تأثیر Fmax بر کل هزینه‌ها، =T 8، =PT 1، =Flb 0.1
نمودار 7: تأثیر  بر کل هزینه‌ها، =T 8، =PT 0.6جدول 7.الف : مقایسه بین CPLEX و الگوریتم پیشنهادی، 5 کارخانه، 50 سفارش/ دوره، 10 آیتم، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهجدول الف.8: مقایسه بین CPLEX و الگوریتم پیشنهادی، 5 کارخانه، 100 سفارش/ دوره، 10 آیتم، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهجدول الف.9: مقایسه بین CPLEX و الگوریتم پیشنهادی، 5 کارخانه، 200 سفارش/ دوره، 20 مورد، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهجدول الف.10: مقایسه بین CPLEX و الگوریتم پیشنهادی، 10 کارخانه، 50 سفارش‌ها / دوره، 10 آیتم، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهجدول الف.11: مقایسه بین CPLEX و الگوریتم پیشنهادی، 10 کارخانه، 100 سفارش/ دوره، 10 آیتم، محدودیت زمانی 1800.00 ثانیهپارامترهای مرتبط با بهره­برداری از کارخانه­هانتیجه‌گیری
ضمیمه الف. نتایج آزمایش‌های محاسباتی
 
 
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک مسئله تعمیم‌یافته برنامه‌ریزی تولید را مطالعه می‌کنیم که به طور همزمان به بررسی دو تصمیمی که نقشی حیاتی در اکثر شرکت‌ها بازی می‌کنند، یعنی برنامه‌ریزی تولید و تقسیم و تخصیص سفارش، می‌پردازد. این مسئله ظرفیت‌ها و پنجره‌های زمانی تولید را در نظر می‌گیرد. یک مسئله ترکیبی را به عنوان یک برنامه عدد-مخلوط خطی با حداقل هزینه کل تدوین می‌کنیم. یک روش مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای پرداختن به این مسئله‌ایجاد می‌شود. آزمایش‌های محاسباتی گسترده نشان می‌دهند که روش پیشنهادی عملکرد بهتری از یک بسته بهینه‌سازی تجاری دارد. برخی بینش‌های مدیریتی نیز بررسی و گزارش می‌شوند. در نهایت، سخن آخر و جهات تحقیقات آینده ارائه می‌شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی
In this paper, we study a generalized production planning problem, that simultaneously investigates the two decisions that play critical roles in most firms, namely, production planning and order splitting and assignment. The problem takes into consideration the production time windows and capacities. We formulate the integrated problem as a linear mixed-integer program with a minimized total cost. A particle swarm optimization-based approach is developed to address the problem. Extensive computational experiments show that the proposed approach outperforms a commercial optimization package. Some managerial insights are also explored and reported. Finally, concluding remarks and future research directions are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Industrial Engineering - Volume 67, January 2014, Pages 1–9
نویسندگان
, , ,