آشنایی با موضوع

بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle swarm optimization) یا به طور اختصار (PSO) یک روش محاسباتی می باشد که مسئله ای را با تلاش های مکرر، جهت بهبود یک راه حل کاندید با توجه به معیار کیفیت مفروض، بهینه می کند. PSO یک مسئله را با داشتن جمعیتی از راه حل های کاندید، در اینجا ذرات شبیه به هم، بهینه می کند و این ذرات را درون یک فضای جستجو توسط فرمول های ریاضی ساده برای محاسبه موقعیت و سرعت ذره، حرکت می دهد. حرکت هر ذره تحت تاثیر بهترین موقعیت شناخته شده محلی می باشد، که در عین حال به سمت بهترین موقعیت های شناخته شده در کل فضای جستجو (که با پیدا شدن موقعیت های بهتر توسط ذرات بروز می شوند) هدایت می شود. این روند موجب حرکت دسته به سمت بهترین راه حل ها می گردد. روش PSO یا به لاتین (Particle swarm optimization) یک روش سراسری کمینه‌سازی است که با استفاده از آن می‌توان با مسائلی که جواب آنها یک نقطه یا سطح در فضای n بعدی می‌باشد، برخورد نمود. در اینچنین فضایی، فرضیاتی مطرح می‌شود و یک سرعت ابتدایی به آنها اختصاص داده می‌شود، همچنین کانال‌های ارتباطی بین ذرات درنظر گرفته می‌شود. سپس این ذرات در فضای پاسخ حرکت می‌کنند، و نتایج حاصله بر مبنای یک «ملاک شایستگی» پس از هر بازهٔ زمانی محاسبه می‌شود. با گذشت زمان، ذرات به سمت ذراتی که دارای ملاک شایستگی بالاتری هستند و در گروه ارتباطی یکسانی قرار دارند، شتاب می‌گیرند. علی‌رغم اینکه هر روش در محدوده‌ای از مسائل به خوبی کار می‌کند، این روش در حل مسائل بهینه‌سازی پیوسته موفقیت بسیاری از خود نشان داده است. نوع اصلی الگوریتم PSO با داشتن یک جمعیت (که دسته نامیده می شود) از پاسخ های کاندید (که ذره نامیده می شوند) کار می کند. این ذرات در فضای جستجو بر طبق چند فرمول ساده حرکت می کنند. حرکات این ذرات با بهترین موقعیت یافت شده در فضای جستجو توسط خودشان و هم چنین بهترین موقعیت یافت شده توسط کل دسته، هدایت می شود. زمانی که موقعیت های بهتر کشف می شوند، به هدایت حرکات دسته می پردازند. این فرایند تکرار شده و با انجام آن می توان امید داشت، اما نمی توان تضمین کرد، که یک راه حل مناسب در نهایت کشف گردد. امکان ایجاد گونه های مختلفی از الگوریتم PSO، حتی نوع پایه آن وجود دارد. برای مثال، راه های مختلفی برای مقداردهی اولیه ذرات و سرعت آن ها (برای نمونه شروع با مقدار صفر برای سرعت)، چگونگی تعدیل سرعت، به روزرسانی p و g بعد از به روزرسانی کل دسته، و غیره وجود دارد. بعضی از این انتخاب ها و اثر محتمل آن ها بر روی کارایی، در مقالات بحث شده است. تا کنون انواع جدید و پیچیده ای از PSO که در تلاش است تا کارایی بهینه سازی را بهبود دهند، معرفی می شوند. گرایش های مشخصی در این تحقیقات وجود دارد که یکی از آن ها ایجاد یک متد بهینه سازی ترکیبی با ترکیب PSO با دیگر بهینه سازها هست. یک گرایش دیگر در تحقیقات، تلاش برای دوری از همگرایی زودرس ( ایستایی بهینه سازی) است؛ برای مثال با معکوس کردن یا ایجاد آشفتگی کردن در حرکت ذرات PSO روش هایی برای جلوگیری از رسیدن به همگرایی زودرس است. یک رویکرد دیگر برای مقابله با همگرایی زودرس، استفاده از چندین دسته است (بهینه سازی چند دسته ای). رویکرد چند دسته ای همچنین می تواند برای پیاده سازی بهینه سازی چند هدفه به کار رود و سرانجام، پیشرفت هایی در به کارگیری پارامترهای رفتاری PSO در طول بهینه سازی انجام گیرد.
در این صفحه تعداد 2394 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی ازدحام ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بهینه سازی ازدحام ذرات
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Intraday stock price; Time series; Singular spectrum analysis; Support vector regression; Particle swarm optimization; Forecasting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Neural networks; Support vector machine; Particle swarm optimization; Hospital readmission; Risk prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Guaranteed convergence particle swarm optimization; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Distribution systems; Reconfiguration; Loss reduction; Graph theory
مقالات ISI بهینه سازی ازدحام ذرات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Parameter identification; Fractional-order chaotic systems; Particle swarm optimization; Additive white gaussian noise;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Semi-active suspension; Multi-objective control; Damper control; Sliding mode control; Particle swarm optimization; Neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Concentrating solar power; Linear fresnel reflector; Ray tracing technique; CPC collector; Optical performance; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; On-line sequential extreme learning machine; Recurrent back propagation neural network; Krill Herd; Bacteria foraging optimization; Particle swarm optimization; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; PSO; Particle Swarm Optimization; FF; Firefly; FPR; False Positive Rate; FNR; False Negative Rate; NPV; Negative Predictive Value; FDR; False Discovery Rate; MCC; Mathews correlation coefficient; SER; Speech Emotion/Stress Recognition; HCI; Human-Computer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Data allocation problem; Particle swarm optimization; Distributed databases system; Site-fragment dependency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Dental restoration; Multi-layered and graded material; Porcelain; Ceramic; Particle swarm optimization; Thermal and bending stresses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Trajectory tracking; Adaptive control; Waypoint navigation; Hilare robot; Particle swarm optimization; Probabilistic road map;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; CCD image sensors; Diffraction; Image edge detection; Laser triangulation; Position estimation; Particle swarm optimization; Semiconductor Lasers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Smart city; Intelligent transportation systems; Low cost; Machine Learning; Neural Networks; Support Vector Machines; Genetic Algorithm; Particle Swarm Optimization; Global Positioning System; Dead Reckoning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Underwater glider; Particle swarm optimization; Landing gear; Response surface model; Computational fluid dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Public goods game; Self-punishment; Peer punishment; Particle swarm optimization; The evolution of cooperation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Greenhouse temperature; Robust model predictive control; Particle swarm optimization; Affine non-linear systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; P300; Motor imagery; Stochastic resonance; Array systems; Ensemble support vector machine; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Community planning; Resilience; Risk de-aggregation; Performance-based engineering; Multi-objective optimization; Particle swarm optimization; Tornado hazards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ازدحام ذرات; Acoustic noise cancellation; Particle swarm optimization; Predator-prey PSO; Output signal-to-noise ratio (SNR); System mismatch (SM);