آشنایی با موضوع

برنامه ریزی ریاضی (Mathematical programming) برنامه ای است که در آن اهداف و محدودیت ها بوسیله توابع ریاضی و ارتباطات ریاضی بیان میشوند. در مسائل بهینه سازی وسیله ای (ابزاری) که بدنبال بیشینه سازی یا کمینه سازی یک مقدار مشخص می باشد تابع هدف نامیده می شود که به تعداد متغیرهای ورودی بستگی دارد. این متغیرها می توانند مستقل از یکدیگر باشند یا بوسیله یک یا تعدادی محدودیت با ایکدیگر ارتباط داشته باشند. فرآیند یافتن جواب که شامل دو مرحله اساسی می گردد، مدل سازی مسئله توسط یک برنامه ریاضی و سپس حل نمودن آن برنامه میباشد. رویکرد زیر جهت تبدیل یک مسئله از حالت نوشتاری به برنامه ریاضی توصیه می گردد: گام اول) مقادیری را که می بایست بهینه شوند را تعیین نمایید. آن را بصورت توابع ریاضی نشان می دهید. در این مرحله تلاش زیادی را برای تعریف متغیرهای ورودی انجام می گردد. (معمولا در این هنگام برنامه نویس توجه زیادی را جهت تعریف متغیرهای ورودی و آنچه که می خواهد کمینه یا بیشینه سازد می نماید. ) گام دوم) تمامی ملزومات قید شده، محدودیتها و قیود را تعریف نمایید و آنها را به زبان ریاضی تبدیل نمایید. این ملزومات شامل محدودیتهای برنامه نیز می شوند. گام سوم) شرایط مخفی مدل را نیز تعیین نمایید. چنین شرایطی بصورت واضح در مسئله قید می گردند. لیکن از موقعیت فیزیکی (دنیای واقعی) مدل می شوند. و عموما شامل قیود ومحدودیتهای عدد صحیح و غیر منفی می باشند که بر متغیرهای ورودی اعمال می شوند. در هر برنامه ریاضی، ما بدنبال یافتن یک جواب هستیم. اگر یک سری از جواب های بهینه وجود داشته باشند، آنگاه هر یک از آنها می توانند بعنوان جواب بهینه باشند. در این حالت هیچ تفاوتی بین عملکرد جواب های بهینه چندگانه وجود ندارد اگر هیچ عملکرد صریحی در محدودیتها قید نشده باشد. در هنگام حل یک برنامه ریاضی گاهی اوقات با حالتی مواجه می شویم که دسته ای از جواب ها وجود دارندکه هر کدام می توانند بعنوان جواب بهینه در نظر گرفته شوند ضمن آنکه کلیه محدودیتهای مسئله را نیز ارضاء می کنند. این حالت در زمان برنامه ریزی ریاضی اصطلاحاً جواب بهینه چندگانه نامیده می شود. در اینجا برنامه ریز با آزادی عملکرد بیشتری مواجه است و می تواند بنا به نیاز هر یک جوابها را انتخاب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
در این صفحه تعداد 442 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی ریاضی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی ریاضی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Biomass supply chain planning; Forest residues; Synchronization of chipping and transportation; Moisture content; Energy content; Mathematical programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Discrete element method; Jointed rock masses; Second-order cone programming; Mathematical programming; Stability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Bio-economic farm model; Agent-based model; Mathematical programming; Integrated assessment; Science-policy interaction; Policy analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Integrated Environmental Modelling (IEM); Decision support; Sub-Saharan Africa; WASH; Agent-Based Modelling; Mathematical Programming; 97M10; 92D40; 90C11; 91B69; 93A30; 93B40;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Capacitated ring tree problem; Bi-objective optimization; Steiner tree; Reliable network design; Mathematical programming; Telecommunications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Water supply operation system; Scheduling; Electric power; Demand response; Mathematical programming; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Minimum selling price; Biofuel; Biomass; Eastern redcedar; Juniperus virginiana L.; Feedstock; Invasive species; Mathematical programming; Pyrolysis; ERC; eastern redcedar (Juniperus virginiana L.); OOMC; biorefinery ownership, operating, and maintenance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Climate change; Low-carbon technology; Carbon capture and storage (CCS); Emissions reduction; Mathematical programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Water desalination; Drought; Soil salinization; Ecological impact; Benefit-Cost analysis; Hydro-Economics; Mathematical programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی ریاضی; Flexible job shop scheduling; Machines unavailability; Preventive maintenance; Mathematical programming; Bi-level disjunctive/conjunctive graph; Dual-Ants Colony;