کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1136859 1489143 2012 7 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on “A new approach for weight derivation using data envelopment analysis in the analytic hierarchy process”
ترجمه فارسی عنوان
نکاتی پیرامون رویکردی جدید برای اشتقاق وزن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فهرست مطالب مقاله

چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
DEAHP (مدل تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها) اصلاح شده
نظریاتی پیرامون DEAHP اصلاح شده  
نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
منابع
ترجمه چکیده
مشاهده شده است که فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده ها (DEAHP) به عنوان روش اشتقاق وزنی برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با موانعی مواجه شده است. اخیرا میرهدایتیان و صائن (1390) ]5[ روشی جدید تحت عنوان «اصلاحیه ی فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده ها برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی» پیشنهاد داده اند ] میرهدایتیان، س. م.، صائن، ر. ف. رویکردی جدید برای اشتقاق وزن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نشریه انجمن تحقیق در عملیات 62 (1390) 1595-1585[. این مقاله قصد دارد نکاتی تفصیلی ارائه کند تا نشان دهد که (1) اصلاحیه فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده ها نمی تواند اوزان صحیح را از ماتریس های مقایسه زوجی کاملا سازگار مشتق کند، (2) ممکن است اوزانی گنگ برای ماتریس های مقایسه زوجی ناسازگار بدست آورد، (3) هنوز هم با افزودن یا حذف معیار تصمیم کارامد و یا یک جایگزین با مشکل رتبه برگشتی مواجه می شود، (4) استفاده از مدل فوق کارامد در تحلیل پوششی داده ها برای اشتقاق وزنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی اضافی زمانیکه معیار چند تصمیمی و یا گزینه هایی کارامد در ماتریس مقایسه زوجی وجود دارد، امری اضافی و بی معناست، (5) ممکن است رتبه بندی ای کاملا معکوس ایجاد کند که کاملا مخالف با رتبه های بدست آمده از طریق شیوه بردار ویژه در مورد سازه های سلسله مراتبی باشد و منجر به اتخاذ تصمیماتی غلط شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
DEAHP as a weight derivation procedure for analytic hierarchy process (AHP) has been found suffering from some significant drawbacks. Recently, Mirhedayatian and Saen (2011) [5] proposed a new procedure entitled Revised DEAHP for AHP weight derivation [S.M. Mirhedayatian, R.F. Saen, A new approach for weight derivation using data envelopment analysis in the analytic hierarchy process, Journal of the Operational Research Society 62 (2011) 1585–1595]. This paper provides a detailed note to reveal that (1) the Revised DEAHP cannot derive true weights from perfectly consistent pairwise comparison matrices, (2) it may produce irrational weights for inconsistent pairwise comparison matrices, (3) it still suffers from rank reversal problem when an efficient decision criterion or alternative is added or removed, (4) the use of the super-efficiency model in data envelopment analysis (DEA) for AHP weight derivation is redundant and meaningless when there exist multiple decision criteria or alternatives that are efficient in a pairwise comparison matrix, and (5) it may produce a completely reversed ranking that is totally opposite to the rank obtained by the eigenvector method in the case of hierarchical structures, leading to a wrong decision being made.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 56, Issues 3–4, August 2012, Pages 49–55
نویسندگان
, ,