آشنایی با موضوع

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند معیاره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی در دهه 1970 ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن می‌پردازد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فراهم ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم گیری کار تحلیل را شروع می کند. در سطح صفر هدف تصمیم گیری قرار می گیرد و در سطح اول شاخص ها(معیارها) و در سطح دوم نیز گزینه ها جهت اولویت بندی قرار دارند که ممکن است با توجه به نوع مساله تعداد سطوح معیارهای اصلی و فرعی بیشتر باشد. AHP بر اساس سه اصل زیر استوار است: 1- اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی: بر اساس این اصل، از آنجایی که درک و فهم یک مساله در حالت کلی برای انسان، کاری به مراتب پیچیده و دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم یک مساله مورد توجه قرار نگیرد. از اینرو تجزیه یک مساله بزرگتر به عناصر کوچک تر، روابط و مفاهیم موجود در مساله تصمیم گیری و ارتباط بین هر عنصر با سایر عناصر، به دقت و سهولت قابل درک خواهد بود. با انجام این عمل، درخت ساختار سلسله مراتبی بوجود می آید که به درک و حل مساله کمک شایانی می نماید. 2- تعیین اولویت ها: از آنجایی که انسان نمی تواند یک مساله را بطور کلی فهم و درک نماید، بنابراین مساله را به ساختار های کوچکتر تقسیم کرده و با توجه به معیارهای مشخص بین آنها مقایسات زوجی انجام می دهد. بنابراین روش AHP به جای ماتریس تصمیم (Decision matrix) که در روش هایی مانند TOPSIS استفاده می شود، از ماتریس مقایسات زوجی بهره می گیرد. 3- سازگاری منطقی قصاوت ها: میزان ارتباط بین معیارهای مختلف در یک سطح از ساختار سلسله مراتبی را نشان می دهد. به عنوان مثال اگر معیار مورد نظر ما ظرفیت باشد، و اگر میزان اهمیت طرفیت نسبت به خدمات پس از فروش برای خبره 2 برابر باشد و میزان اهمیت خدمات پس از فروش نسبت به قیمت 3 برابر باشد، آنگاه میزان اهمیت طرفیت نسبت به قیمت 6 برابر خواهد بود. زمانی که تصمیم گیرنده پرسشنامه AHP (ماتریس مقایسه زوجی)را پر می کند قطعا خطا بوجود خواهد آمد و این خطا تا حدی قابل قبول است و اگر از حد خارج شد یا باید خبره تغییر کند یا مجدد از خبره نظر گرفته شود.
در این صفحه تعداد 333 مقاله تخصصی درباره فرایند تحلیل سلسله مراتبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فرایند تحلیل سلسله مراتبی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Multi-criteria decision-making; Supplier selection; Analytic hierarchy process; Fuzzy analytic hierarchy process
مقالات ISI فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Sustainability assessment; Multi-criteria decision making; ELECTRE; Analytic hierarchy process; Groundwater remediation technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; AHP; Analytic hierarchy process; CAMD; Computer-aided molecular design; Fp; Flash point; GCM; Group contribution method; Hv; Heat of vaporisation; IAH; Penalty for acute health hazard; IEL; Penalty for exposure limit; IEX; Penalty for explosiveness; IFL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Forest composition; Ecosystem service indicators; Multiple objective planning; Analytic hierarchy process; Robust portfolio optimization; Uncertainty; Forest management; Expert opinions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Total Landed Cost; international sourcing; global sourcing; supplier selection; sourcing decision; world café; method; typology; Analytic Hierarchy Process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; AHP; analytic hierarchy process; CN; China; CTD; cross-disciplinary technology development; DWPI; Derwent World Patents Index; EPO; European Patent Office; GE; Germany; GI; globalization intentions; HighValue; high-quality patent counts; IKP; internationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Demand-driven; Benchmark; Empirical research; Analytic hierarchy process; Supply chain framework; Maturity model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Fire safety; Historic structure; Cultural heritage; Selection and resource allocation; Analytic hierarchy process; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Air transport safety; Overall safety performance; ESARR; Aerospace performance factor; Analytic hierarchy process
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Thermal physical parameters; Thermal response test; Laboratory test; Analytic hierarchy process; Correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Analytic Hierarchy Process (AHP); Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System (HEC-HMS); Geographic Information System (GIS); Rooftop rainwater harvesting; Weighted Linear Combination (WLC); Potential index; AHP; Analytic Hierarchy Process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله مراتبی; Decision support systems; Multi-criteria decision making; Pairwise comparison; Intuitionistic preference modeling; Analytic hierarchy process