کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
276310 1429668 2015 14 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model
ترجمه فارسی عنوان
پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتریی EFQM
کلمات کلیدی
پروژۀ مدیریت دانش ؛ مدل EFQM؛ روش فرآیند؛ مدیریت تأمین کنندگان؛ مدیریت شرکا؛ نتایج شغلی؛ حداقل مربعات جزئی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1.مقدمه

2. پیشینۀ نظری و فرضیه ها

2.1. مدل برتری EFQM 2.2. مسائل دانش در مدل برتری EFQM

شکل 1. اجزای مدل برتری EFQM

شکل 2: تفسیر افقی و عمودی مدل برتری EFQM

2.3. ادغام چارچوب مدل EFQM، روش فرآیند و مدیریت تامین کنندگان / شرکا در فرآیند مدیریت دانش  2.3.1. خلق (تولید) دانش

شکل 3. فرآیند مدیریت دانش و چارچوب مدل برتری EFQM.

2.3.2. ذخیره / حفظ دانش 2.3.3. انتقال دانش

2.3.4. کاربرد دانش 

شکل 4. مدل و فرضیه پژوهش

3. روش

3.1. نمونه

3.2.معیارها

جدول 1: ویژگی های نمونه

3.3. تحلیل داده ها 

4. نتایج

جدول 2: اندازه گیری (مقیاس ها)

جدول 3: مدل اندازه گیری

جدول 4: تشخیص اعتبار

جدول 5: تأثیرات بر متغیرهای درون زا.

5. بحث و نتیجه گیری

شکل 6. نتایج مدل ساختاری

جدول 6: اثر غیر مستقیم

5.1. مفاهیم مدیریت

6. محدودیت ها و مسیر تحقیقات بعدی

 
ترجمه چکیده
علاقه به مدیریت دانش، به عنوان یک سلاح استراتژیک، در حال رشد و افزایش است، اگر چه بحث در خصوص موثرترین مدل ها برای اجرا نیز همچنان ادامه دارد. در این زمینه، هدف اصلی این مطالعه تحلیل پتانسیل مدل برتری EFQM، برای طراحی و اجرای یک پروژه ی مدیریت دانش (KMP) است که باعث بهبود نتایج کلیدی شغلی می گردد. برای رسیدن به این هدف، از نمونه ای شامل 225 شرکت با تجربه در ارزیابی EFQM استفاده شد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، برای آزمودن مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مدل برتری EFQM چگونه می تواند یک چارچوب معتبر برای اجرای KMP باشد. علاوه بر این، استفاده از روش فرآیند و مشارکت تامین کنندگان و شرکا، از عوامل کلیدی برای KMP به شمار می روند که باعث می شوند KMP، تاثیر قابل توجهی بر روی نتایج کلیدی شغلی داشته باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی

There is a growing interest in knowledge management as a strategic weapon, although the debate continues over which are the most effective models for its implementation. In this context, the main objective of this study is to analyse the potential of the EFQM Excellence Model to design and implement a knowledge management project (KMP) which improves the key results of the business. To reach the objective, a sample was used which consisted of 225 companies with experience in EFQM evaluations. The partial least squares structural equation modelling approach was used to test the model. The results show how the EFQM Excellence Model can be a valid framework upon which to implement a KMP. In addition, the use of process methodology and the involvement of suppliers and partners are key factors for KMP to have a significant impact on the key results of the business.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 33, Issue 8, November 2015, Pages 1638–1651
نویسندگان
, , ,