کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
317826 538226 2015 6 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Life stress as potential risk factor for depression and burnout
ترجمه فارسی عنوان
استرس های زندگی به عنوان عامل خطر بالقوه برای افسردگی و فرسودگی روانی و شغلی
کلمات کلیدی
استرس زندگی، حوادث زندگی استرسزا، افسردگی، سوختن، تشخیص ICD-10
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2.    روش ها

2.1    شرکت کننده ها

2.1.1    گروه های کنترل

2.1.2    بیماران افسرده 

2.2    مقیاس های پرسش نامه 

3.    نتایج

3.1    تفاوت در ویژگی های زیر گروه ها مرتبط با فرسودگی روانی و افسردگی

3.2    کنترل سن و جنس 

3.3    فرسودگی شغلی و افسردگی

3.4    رویداد های پر تنش زندگی، فرسودگی شغلی، افسردگی

3.5    رابطه بین فشار زندگی، افسردگی، و فرسودگی روانی در نمونه های افراد سالم و نمونه بالینی

4.    بحث

 
ترجمه چکیده
هدف: افسردگی و خستگی بیش از دو بر چسب سبب شناسی روانی هستند که تبدیل به یکی از موضوعات پر بحث و جدل در دهه ی اخیر شده اند. سوال اساسی این است که آیا می توان آنها را از نظر مفهومی یکسان در نظر گرفت یا از نظر معنایی با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از بحث های صورت گرفته برای این تفاوت این است که افسردگی بر روی تمامی زندگی یک فرد رنجدیده تاثیر می گذارد در حالی که فرسودگی روانی و خستگی بیش از حد به حوزه ی شغلی فرد محدود می شود. به نظر می رسد که افسردگی تحت تاثیر عوامل استرس زا و فشار زندگی می باشد. هرچه رویداد های استرسی که یک فرد در زندگی خود تجربه می کند شدیدتر باشند، آن فرد را نسبت به افسردگی آسیب پذیر تر می کنند. همانطور که میبینیم در اینجا نظریه گسترده اما بحث برانگیزی وجود دارد که بیان می کند فرسودگی روانی از علائم مقدماتی افسردگی می باشد، و مطالعه ی فعلی آزمایش می کند که آیا رویداد های پر استرس زندگی نیز در افزایش احتمال خطر فرسودگی روانی نقش دارد یا نه. روش ها: N= 755 شرکت کننده سالم و N= 397 بیمار افسرده پرسش نامه ی فرسودگی روانی مسلش (MBI)، پرسش نامه افسردگی بک (BDI II) را تکمیل کرده و میزان فشار های زندگی تجربه شده را گزارش کردند. نتایج: رابطه ی نزدیک قابل توجهی بین افسردگی و فشار زندگی و سپس بین فرسودگی روانی و شغلی و فشار زندگی در افراد سالم (z= 3.01, p =.003) و همچنین در نمونه افراد افسرده (z= 3.41, p =.001) مشاهده شد. این یافته ها در هر دو نمونه به وسیله ی رویکرد تحلیل مسیر حمایت شده است که مطابق با آن رابطه بین فشار زندگی، فرسودگی روانی شغلی، و افسردگی برای اثرات واسطه ها و تعدیل کننده های احتمالی کنترل می شده، و همچنین اثر سن را نیز در نظر می گیرد. نتیجه: با در نظر گرفتن تاثیر فشار زندگی می توان بیان کرد که افسردگی و فشار روانی یکسان نبوده اگرچه آنها واریانس فنوتیپی قابل توجهی را نشان می دهند (r=.46–.61). به طور مهمتر، این پیوند سه گانه در یک نمونه ی انتخابی از کارمندان و در یک نمونه ی بالینی غیر بیمار مشابه بوده که این نشانگر مکانیزم های مربوطه ی مشابه که تمامی رده ها از رفتار نرمال تا سبب شناسی را پوشش می دهد. هر چند، داده های طولی می توانند نشان دهند که آیا فرسودگی روانی لزوما تبدیل به افسردگی به دلیل ارتباط و اشتراک فرسودگی روانی – فشار زندگی به ارتباط افسردگی – فشار روانی در طول زمان می شوند یا نه.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی روانپزشکی و بهداشت روانی
چکیده انگلیسی


• The associations between life stress, burnout, and depression are tested.
• Associations are tested in a healthy and in an inpatient depressive sample.
• Despite a relation between burnout and depression, both can be seen as distinct.
• Life stress is closer related to depression than to burnout in both samples.
• Results are further investigated with path analyses.

ObjectiveDepression and burnout are two psychopathological labels that have been subject to an extensive discussion over the last decades. The crucial question is whether they can be seen as conceptually equal or as two distinct syndromes. One argument for the distinction is that depression impacts on the whole life of a suffering person whereas burnout is restricted to the job context. Depression has been shown to be affected by life stress. The more stressful life events a person experiences, the more he or she is susceptible for developing a depression. As there is the widespread but controversial opinion that burnout is a prodromal syndrome of depression, the present study examined whether the number of stressful life events is also associated with an increased risk for burnout.MethodsN = 755 healthy participants and N = 397 depressed patients completed the Maslach Burnout Inventory (MBI), the Beck Depression Inventory (BDI II) and reported the extent of experienced life stress.ResultsA significantly closer relation between depression and life stress than between burnout and life stress was found in the healthy (z = 3.01, p = .003) as well as in the depressed sample (z = 3.41, p = .001). This finding was supported in both samples by means of a path analytic approach where the associations between life stress, burnout, and depression were controlled for possible mediator and moderator effects, also considering the influence of age.ConclusionBy considering the influence of life stress it could be demonstrated that depression and burnout are not identical although they share substantial phenotypic variance (r = .46–.61). Most important, the trivariate associations are the same in a representative employee sample and in an inpatient clinical sample suggesting the same underlying mechanisms covering the whole range from normal behavior to psychopathology. However, only longitudinal data can show if burnout necessarily turns into depression with the consequence that the burnout – life stress association approaches the depression – life stress association over time.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Burnout Research - Volume 2, Issue 1, March 2015, Pages 19–24
نویسندگان
, , , , ,