کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
343550 617183 2015 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Music therapy in generalized anxiety disorder
ترجمه فارسی عنوان
موسیقی درمانی در اختلال اضطراب فراگیر
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه 
روش ها
موسیقی درمانی 
جدول 1 جلسات موسیقی درمانی: درمان GAD.
شکل 1 منحنی روش شناختی HMT. این شکل 7 مرحله فرآیند موسیقی درمانی را نشان می دهد. این مراحل توسط درمانگر در مطالعات فردی و گروهی پیگیری شد تا بتواند بیمار را از طریق فرایندهایی بر اساس تجربیات شخصی او و کشف لحظات کلیدی بیان این تجربیات، هدایت کند. 
جدول 2 ساختار جلسه 4. شامل موضوع، فعالیت، شرح، هدف، محتوا، مدت زمان و مرحله روش شناختی برای هر تمرین است. 
نتایج
تجزیه و تحلیل آماری
شکل 2. مقایسه میانگین های کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب. محورهای قائم نشان دهنده نمرات BAI هستند.. 0 تا 21 نشان دهنده اضطراب کم است؛ 22 تا 35 نشان دهنده اضطراب متوسط است؛ 35 و بالاتر نشان دهنده اضطراب شدید است. علامت (*) نشان می دهد که تفاوت بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون برای BAI معنا داراست (Z = -2.201، p <.028).  
شکل 3. مقایسه میانگین های کل در نمرات پیش و پس آزمون برای افسردگی. محور قائم نشان دهنده نمرات BDI است. 0 تا 9 بیانگر حداقل افسردگی است. 10 تا 16، نشان دهنده افسردگی خفیف است؛ 17 تا 29، نشان دهنده افسردگی متوسط است؛ و 30 و بالاتر، نشان دهنده افسردگی شدید است. علامت (*) نشان می دهد که تفاوت بین پیش آزمون و پس از آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون برای BDI معنا داراست (Z = -2.023، p <.043). 
بحث
نتيجه گيري 
ترجمه چکیده
در این مطالعه، موسیقی درمانی به عنوان رویکردی جدید در روانپزشکی بالینی برای اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، که یکی از مهمترین موارد اختلال یادگیری است، ارائه می شود. ما نتایج یک مداخله آزمایشی را با بیماران بالینی و دریافت کننده دارو ارایه می دهیم. موسیقی درمانی با استفاده از یک دستورالعمل نظام مند برای کاهش علائم این اختلال استفاده شد. گروه مورد مطالعه شامل هفت بیمار بدون همبودی بود. بیماران با استفاده از دستورالعمل تشخیصی و آماری اختلالات روانی، نسخه چهارم (DSM-IV) و توسط روانپزشکان در موسسه ملی روانپزشکی رامون دلا فوئنت مونیز شناسایی شدند. ~ محققان یک برنامه 12 جلسه ای 2 ساعته برای این گروه از بیماران ارایه کردند. طرح پیش آزمون / پس آزمون با استفاده از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک مورد استفاده قرار گرفت. آزمون آماری ویلکاکسون، کاهش قابل توجهی در اختلال پس از مداخله نشان داد. نتایج نشان می دهد که موسیقی درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به GAD مؤثر است. مطالعات بیشتری برای تایید این داده های آزمایشی لازم است.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی روانپزشکی و بهداشت روانی
چکیده انگلیسی
This study proposes music therapy as a novel approach in clinical psychiatry for generalized anxiety disorder (GAD), which is one of the most common and incapacitating mental disorders. In this study, we present the results of a pilot intervention with patients under clinical control and receiving pharmacotherapy. Music therapy was used to decrease the symptomatology of this disorder following a structured protocol. The pilot study group consisted of seven patients with no comorbidities. The patients were characterized by Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) criteria and were diagnosticated by psychiatrists at National Institute of Psychiatry Ramón de la Fuente Muñiz. The researchers programmed 12 × 2 h sessions for this group of patients. A pre-test/post-test design using the Beck Anxiety and Depression Inventory was used. The Wilcoxon statistical test for related groups in global scores demonstrated a significant reduction after the intervention. The results demonstrate that music therapy was effective in reducing anxiety and depression levels in GAD patients. Additional studies are required to corroborate these pilot data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: The Arts in Psychotherapy - Volume 44, July 2015, Pages 19–24
نویسندگان
, ,