کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
365503 621197 2015 17 صفحه PDF 47 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Becoming aware of cinematic techniques in propaganda: Instructional support by cueing and training
ترجمه فارسی عنوان
آگاهی یافتن از تکنیک‌های سینمایی در تبلیغات: پشتیبانی آموزشی با نشانه‌گذاری و آموزش
کلمات کلیدی
نشانه‌گذاری، آموزش، تبلیغات، تکنیک‌های سینمایی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

1.1. استدلال تاریخی

1.2 تأثیر تکنیکهای سینمایی

1.3 حمایت از دانشجویان برای آگاهی از فنون سینمایی

شکل 1. جلوه های مختلف زاویه دوربین و فاصله دوربین. تصاویر گرفته شده از جلسه آموزشی "تکنیکهای سینمایی" است که در هر دو مطالعه استفاده شده است.

1.4. مروری بر مطالعات

2. مطالعه 1

2.1. فرضیه ها و سوالات تحقیقاتی

2.1.1. فرضیه 1: تأثیر آموزش

2.1.2. فرضیه 2: تأثیر استعفاء

2.1.3. فرضیه 3: تعامل آموزش و نشانه گذاری

2.1.4. سوال تحقیق 1: سطح تحلیل

2.1.5. سوال تحقیق 2: قصد کلی فیلمسازان

2.2. روش

2.2.1. شركت كنندگان

2.2.2. آموزش

شکل 2. مروری بر علائم مورد استفاده در مطالعات فعلی. از نشانه های مشخص شده با ستاره (*) استفاده نمی شود زیرا هیچ صحنه مربوطه در کلیپ های تمرین وجود ندارد.

2.2.3 کلیپ ها را با دستکاری cueing تمرین کنید

2.2.4 کلیپ های تست

2.2.5. وظایف و برنامه نویسی

2.2.6. متغیرهای کنترل

2.2.7. روش

2.3 نتایج

2.3.1. متغیرهای کنترل

2.3.2. کار 1: شناسایی تکنیک های سینمایی

2.3.3. وظیفه 2: تفسیر اثرات تکنیکهای سینمایی وظیفه دوم از دانشجویان خواسته است تا تفسیری از تأثیرات تکنیک های سینمایی ارائه دهند.

شکل 3. داده های توصیفی برای تعامل (الف) آموزش و سطح تجزیه و تحلیل و (ب) نشانه‌گذاری و سطح تحلیل در مورد شناسایی تکنیک های سینمایی در کلیپ های تست در مطالعه 1. نوارهای خطا خطاهای استاندارد را نشان می دهد.

2.3.4. وظیفه 3: تفسیر قصد فیلمسازان سومین کار از دانشجویان خواسته شده است که تفسیری از اهداف کلی فیلمسازان برای هر کلیپ ارائه دهند.

2.4 بحث

شکل 4. داده های توصیفی برای تفسیر اثرات تکنیک های سینمایی در کلیپ های تست در مطالعه 1. نوارهای خطا خطای استاندارد را نشان می دهد

3. مطالعه 2

3.1 فرضیه ها

3.1.1. فرضیه 4: اثرات استعفا در شناسایی تکنیک های سینمایی (سطح طبقه بندی کلی)

3.1.2. فرضیه 5: اثرات استعفا در شناسایی فنون سینمایی (سطح تجلی خاص)

3.1.3. فرضیه 6: تأثیر استعمال در تفسیر تأثیر تکنیکها

3.2 روش

3.2.1. شركت كنندگان

3.2.2. آموزش

3.2.3. کلیپ های فیلم و دستکاری cueing

3.2.4 وظایف و برنامه نویسی

3.2.5. متغیرهای کنترل

3.2.6. روش

3.2.7 تحلیل داده ها

3.3 نتایج

3.3.1. متغیرهای کنترل

3.3.2. کار 1: شناسایی تکنیک های سینمایی

3.4 بحث

شکل 5. داده های توصیفی برای شناسایی تکنیک های سینمایی در کلیپ های آزمون در مطالعه 2. نوارهای خطا خطای استاندارد را نشان می دهد.

شکل 6. داده های توصیفی برای تفسیر اثرات تکنیک های سینمایی در کلیپ های تست در مطالعه 2. نوارهای خطا خطای استاندارد را نشان می دهد

4. بحث عمومی

4.1 پیامدهای نظری

4.2. مفهوم عملی

4.3 محدودیت ها و دستورالعمل های تحقیق آینده
ترجمه چکیده
از تکنیک‌های سینمایی برای القای تفسیرهای بایاس‌شده در فیلمهای تاریخی استفاده می‌شود. بنابراین، آگاهی از این تکنیک‌ها در هنگام کار با ویدئوها، به عنوان منبع تاریخی، ضروری است. دو پژوهش به بررسی اثرات آموزش و نشانه‌گذاری در تحلیل تبلیغات پرداختند. در حالی که آموزش از شناسایی و تفسیر تکنیک‌های سینمایی در تبلیغات سود می‌برد، نشانه‌گذاری تکنیک‌های سینمایی در سطح دسته (به عنوان مثال، زاویهی دوربین) به تحلیل‌هایی عام‌تر در راستای شناسایی تکنیک‌ها منتهی شده و به سختی بر تفسیر اثرات این تکنیک‌ها تاثیر داشته است. در مقابل، نشانه‌های خاص‌تر آشکارسازی (به عنوان مثال، تصویربرداری از زاویه‌ی پایینِ سربالا) به تحلیل‌های خاص‌تری منجر شده و تأثیرات مثبتی برجای گذاشته و به تفسیرهای صحیح از اثرات تکنیک‌های سینمایی می‌پردازد. جالب آنکه مشاهده‌ی تأثیرات نشانه‌گذاری تنها به کلیپ‌های تمرینی که شامل نشانه‌هاست منحصر نشده است، بلکه به کلیپ‌های آزمایشی که فاقد نشانه است هم منتقل شده است. به طور کلی، این پژوهش‌ها نقطه شروعی برای بررسی اثرات نشانه‌گذاری در تجزیه‌وتحلیل تبلیغات است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روانشناسی رشد و آموزشی
چکیده انگلیسی


• Awareness of cinematic techniques is necessary to analyze historical video sources.
• Training improved identification and interpretation of cinematic techniques.
• Category cues led to less specific analyses and hardly affected interpretation.
• Manifestation cues improved identification and interpretation of techniques.
• Effects of cueing transferred to test clips, that did not include cues.

Cinematic techniques are used to induce biased interpretations of historical videos. Therefore, awareness of these techniques is necessary when working with videos as historical sources. Two studies investigated the effects of training and cueing on the analysis of propaganda. Whereas training benefitted the identification and interpretation of cinematic techniques in propaganda, cueing cinematic techniques on a category level (e.g., camera angle) resulted in less specific analyses with regard to identifying the techniques and hardly affected the interpretation of the techniques' effects. In contrast, more specific manifestation cues (e.g., low angle shot) resulted in more specific analyses and positively affected giving correct interpretations of the cinematic techniques' effects. Interestingly, the effects of cueing were not just observed for practice clips, which included cues, but transferred to test clips, which did not include cues. Overall, these studies constitute a starting point for investigating the effects of cueing on the analysis of propaganda.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Learning and Instruction - Volume 39, October 2015, Pages 55–71
نویسندگان
, ,