کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
371028 621894 2016 9 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Atypical Sensory behaviours in children with Tourette’s Syndrome and in children with Autism Spectrum Disorders
ترجمه فارسی عنوان
رفتارهای احساسی ناهنجار در کودکان دارای نشانگان توره و در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
چه چیزی در این مقاله اضافه می‌شود؟ 
1. مقدمه
2. روش
2. 1. شرکت کننده ها
جدول 1. میانگین سن (سال‌ها و ماه ها) و IQ غیر کلامی هر گروه از شرکت کننده‌ها.
2. 2. مواد و روش
2. 2. 1. آزمایش رنگ شهر
2. 2. 2. پوشش‌های بصری
2. 2. 3. انتخاب پوشش
2. 2. 4. میزان مهارت تست خواندن
2. 2. 5. استرس بصری
2. 2. 6. مشخصات حسی
جدول 2. میانگین امتیازات رفتارهای احساسی: پردازش احساسی، مدولاسیون، نتیجه‌های رفتاری.
3. نتایج
3. 1. رفتار‌های حسی
جدول 3. میانگین امتیازات رفتارهای احساسی: پردازش احساسی، مدولاسیون، نتیجه‌های رفتاری.
3. 2. انتخاب پوشش ها
3. 3. میزان خواندن
3. 4. علائم استرس بصری هنگام خواندن
جدول 4. نمرات میانگین در ابعاد چهارگانه حسی.
3. 5. استرس بصری و رفتار‌های حسی
4. بحث
4. 1. محدودیت‌ها 
4. 2. نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
ترجمه چکیده
اختلال‌های بصری مشخص خواندن متن را مشکل می‌سازد و به استرس بصری نسبت داده شده اند، همچنین "الگو مرتبط با استرس بصری" نامیده شده‌اند. 12 کودک دارای ASD، 12 کودک دارای سندرم توره و بدون ASD و 12 کنترل کننده، همه از نظر سن و توانایی‌های غیر کلامی تطبیق داده شدند، در یک آزمایش که در خصوص رفتارهای احساسی و استرس بصری جست و جو می‌کند، شرکت کردند. میزان خواندن و دقت به وسیله‌ی درجه بندی ویلکینز در آزمون خوانداری همراه و بدون پوشش مشهود ارزیابی شد. هم کودکان دارای نشانگان توره و هم کودکان دارای ASD سطح بالایی از رفتارهای احساسی ناهنجار و نشانه‌هایی از استرس بصری را نسبت به کودکان نمونه کنترل شده نشان دادند. شش نفر از دوازده کودک درارای نشانگان توره (50%) درست تر و بیشتر از 15% با یک پوشش رنگی سریع تر خواندند. چهار نفر از 12 کودک دارای ASD و هیچ یک از کودکان کنترل، بالای 15% با یک پوشش با سرعت بیشتری خواندند. یافته در ارتباط با مشکلات تعدیل احساسی بحث می‌کند. ©2016 Elsevier Ltd تمام حقوق محفوظ است.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی
Certain visual disturbances make it difficult to read text and have been attributed to visual stress, also called “pattern-related visual stress”. 12 Children with ASD, 12 children with Tourette's syndrome and without ASD and 12 controls, all matched on age and non verbal ability, participated in an experiment exploring sensory behaviours and visual stress. Reading rate and accuracy were assessed with the Wilkins Rate of Reading test with and without the Intuitive Overlays. Both the children with Tourette's and the children with ASD showed a higher prevalence of atypical sensory behaviours and symptoms of visual stress than the typically developing control children. Six out of twelve children with Tourette's syndrome (50%) read more accurately and over 15% more quickly with a coloured overlay. Four of the 12 children with ASD and none of the control children read over 15% more quickly with an overlay. The findings are discussed in relation to problems in sensory modulation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in Developmental Disabilities - Volume 56, September 2016, Pages 108–116
نویسندگان
, ,