کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
385177 660861 2015 13 صفحه PDF 37 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The application of ISM model in evaluating agile suppliers selection criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods
ترجمه فارسی عنوان
کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیار انتخاب تامین‌کننده‌ی چابک و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان با استفاده از روش‌های فازی TOPSIS-AHP
کلمات کلیدی
TOPSIS، تامین کننده فرز، مدل ساختاری تفسیری، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، محیط فازی
فهرست مطالب مقاله
خلاصه  

کلید واژه ها

1. مقدمه

2. معیارهای ارزیابی تامین کنندگان چابک

3. مروری بر پیشینه‌ی روش‌های ISM، AHP و TOPSIS

4. روش پژوهشی 

5. مدل متنی پژوهش

5/1 مرور محاسبات فازی، AHP و TOPSIS 

شکل 5.1 مدل متنی پژوهش.

جدول 5.1 عبارات زبان شناختی برای مقایسه‌های جفت جفت برای نشان داده اهمیت‌شان (گاموس، 2009).

شکل 5/2 تابع عضویت مثلثی برای مقادیر زبانشناختی.

جدول 5/2 متغیرهای زبانشناختی برای رتبه‌بندی تامین کننده (سان، 2010).

6.  یافته ها

جدول 6/1 ماتریس خودتعاملی ساختاری

جدول 6/2 ماتریس دسترسی

جدول 6/3 ماتریس دسترسی اصلاح‌شده

جدول 6/4 اولین تکرار برای تعیین کردن بالاترین سطح در ISM سلسله مراتبی

جدول 6/5 تکرار دوم  ISM سلسله مراتبی

جدول 6/6 سطح چابکی متغیرها در زنجیره تامین

شکل 6/1 مدل متغیرهای مبتنی بر ISM برای ارتقای چابکی زنجیره تامین پس از حذف لینک غیرمستقیم.

7. رتبه‌بندی با استفاده از TOPSIS و AHP فازی

جدول 7/1 ارقام وزن‌های محاسبه‌شده در روش AHP

جدول 7/2 شاخص‌های محاسبه‌ی انسجام

جدول 7/3 ارقام وزن‌دار با استفاده از بردار ویژه، روش AHP

جدول 7/4 ماتریس تصمیم فازی وزن دار نرمال‌شده

جدول 7/5 رتبه‌بندی انتخاب‌ها با روش محاسبه غیر فازی

جدول 7/6 رتبه‌بندی انتخاب‌ها با روش محاسبه فازی

8. بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادهایی برای آینده
ترجمه چکیده
در دنیای رقابتی کنونی، سازمان‌ها باید برای پیشرفت و حفظ جایگاه‌شان از طریق بکارگیری راهبردهای مناسب تلاش کنند. سازمان‌های پیرامون ما دستخوش تغییرات سریع شده‌اند که از میان آنها می‌توان تقاضاهای متفاوت و تنوع مشتریان را مثال زد. منابع و امکانات محدود و کم را نیز می‌توان نمونه‌ای از محدودیت‌های دانست که بر دوش شرکت‌ها قرار دارد. یکی از روش‌های مواجهه با این مسائل بکارگیری تامین‌کنندگان چابک و برون‌سپاری مناسب است. این مطالعه نتیجه‌ی کار بر روی حوزه‌های چابکی و ISM است. مطالعه با شناسایی معیارهای ارزیابیِ تامین‌کنندگان چابک آغاز می‌شود. سپس با استفاده از مدل ساختاری تفسیری فاکتورهای فوق را رتبه‌بندی و رده‌بندی می‌کند. نتیجه‌ی این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر سرعت تحویل در سطح تحتانی مدل قرار دارد و قدرت پیش‌برنده‌ی آن نیز بالاست. متغیر کاهش تاخیر مشخصات مشابهی دارد. در مرحله‌ی بعد، از تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده می‌شود تا وزن معیارهای ارزیابی چابکیِ تامین کنندگان سنجیده شود و از آن به عنوان ورودی مدل TOPSIS استفاده می‌شود. در نهایت، شش تامین کننده با استفاده از روش فازی TOPSIS رتبه‌بندی می‌شوند. نتیجه‌ی این مطالعه نشان می‌دهد که معیارِ دارای بالاترین قدرت پیش‌برنده و کمترین وابستگی دارای بالاترین وزن در مدل AHP است. بنابراین، به منظور افزایش چابکی تامین کننده باید بر متغیرهای سطح اول و دوم مدل تمرکز کنیم. در این مطالعه، وزن داده‌ها با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی سنجیده شد، به گونه‌ای که کارایی نتایج تکنیک فازی TOPSIS بالا رفت. در عین حال، مدل ساختاری تفسیری به کار گرفته شد تا تاثیر معیارها بر تامین کنندگان تفسیر گردد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی


• The current study results from fields of agility and ISM in a manufacturing company.
• We have been leveled the suppliers’ evaluation criteria using ISM method.
• We weight each criterion using fuzzy AHP method and ranking the suppliers by TOPSIS method.
• We pictured for readers the practical function of these three models, ISM, AHP and TOPSIS.
• The criteria with higher driving power and lower dependence have higher weight in AHP model.

In the present competitive world, the organizations need to endeavor constantly so as to make progress as well as maintaining their current position through employing the appropriate strategies. Organizations surroundings have been undergoing rapid changes among which the different demands and the variety of customers are to be mentioned. The scarce and limited number of sources and facilities are also worth being cited as another example of an important restrictions placed on companies. One way to bring down these problems is employing agile suppliers and outsourcing appropriately. The current study results from two theses completed in the fields of agility and ISM. It begins with identifying the criteria to evaluate agile suppliers. Then these factors are ranked and categorized using the interpretive structural model. The results of this study depict that the delivery speed variable lays on the bottom level of the model outlet with quite high driving power. The delay reduction variable has the same characteristics. Next, using fuzzy hierarchical analysis method, the weight of the agility evaluation criteria of suppliers are measured and put as TOPSIS model input. Finally, six suppliers are rated using fuzzy TOPSIS method. The results of this study shows that the criteria with higher driving power and lower dependence have higher weight in AHP model. It is, therefore, necessary to focus on variables of the first and second level of model in order to increase suppliers’ agility. In this study, the weight of data has been determined using hierarchical analysis so as to increase the efficiency of the results of fuzzy TOPSIS technique. At the same time, interpretive structural model has been also employed to interpret the effects of the criteria on suppliers.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 42, Issues 15–16, September 2015, Pages 6224–6236
نویسندگان
, , , ,