آشنایی با موضوع

روش تاپسیس (TOPSIS) یکی از تکنیک‌های مورد استفاده در تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) است. در این روش تصمیم‌گیری تعدادی گزینه و تعدادی معیار برای تصمیم‌گیری وجود دارد که باید با توجه به معیارها، گزینه‌ها رتبه‌بندی شوند، و یا اینکه به هر یک از آنها یک نمره کارایی اختصاص داده شود. واژه TOPSIS مخفف (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) به معنی روشهای ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است. این مدل توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ پیشنهاد شد. فلسفه کلی روش تاپسیس این است که با استفاده از گزینه‌های موجود، دو گزینه فرضی تعریف می‌شوند. یکی از این گزینه‌ها مجموعه‌ای است از بهترین مقادیر مشاهده شده در ماتریس تصمیم‌گیری. این گزینه‌ را اصطلاحاً ایده‌آل مثبت (بهترین حالت ممکن) می‌نامیم. ضمن اینکه یک گزینه فرضی دیگر تعریف می‌شود که شامل بدترین حالت‌های ممکن باشد. این گزینه ایده‌آل منفی نام دارد. معیارها می‌تواند دارای ماهیت مثبت یا منفی باشند، همچنین واحد اندازه‌گیری آنها نیز می‌تواند متفاوت باشد. معیار محاسبه نمرات در روش تاپسیس این است که گزینه‌ها تا حد امکان به گزینه ایده‌آل مثبت نزدیک و از گزینه ایده‌آل منفی دور باشد. بر این اساس یک نمره برای هر گزینه محاسبه می‌شود و گزینه‌ها مطابق این نمرات رتبه بندی می‌شوند. منطق اصولی این مدل راه‌حل ایده‌آل (مثبت) و راه‌حل ایده‌آل منفی را تعریف می‌کند. راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می‌دهد. گزینه بهینه، گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایده‌آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایده‌آل منفی دارد. به عبارتی در رتبه‌بندی گزینه‌ها به روش TOPSIS گزینه هایی که بیشترین تشابه را با راه‌حل ایده آل داشته باشند، رتبه بالاتری کسب می‌کنند.
در این صفحه تعداد 441 مقاله تخصصی درباره روش تاپسیس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روش تاپسیس
مقالات ISI روش تاپسیس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; AHP; Analytic Hierarchy Process; ALARP; As Low As Reasonably Practicable; ANP; Analytic Network Process; ATF; Artificial Transfer Function; B(B)N; Bayesian (Belief) Network; BT(A/D); Bow-Tie (Analysis/Diagram); CPN; Cost Priority Number; DO; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; AHP; Analytic Hierarchy Process; AS; alternative scenario; BTF; biotrickling filter; CC; climate change; CHP; cogeneration heat and power; CR; consistency ratio; CSTR; continuous stirred tank reactor; DF; dark fermentation; FD; fossil depletion; FE; fresh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; AHP; Analytic Hierarchy Process; ETEA; Environmental Techno-Economic Assessment; ESMAP; Energy Sector Management Assistance Program; FAO; Food and Agriculture Organization; GBEP; Global Bioenergy Partnership; IUCN; International Union for Conservation of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; Demand response program; Energy management; Smart grid; TOPSIS; Production energy planning; Delphi method; Linear programming; Decision making; And optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; GE; Gene Expression; MRMR; Maximum Relevance and Minimum Redundancy; CA; Classification Accuracy; Boot-MRMR; Bootstrap-MRMR; MCDM; Multiple Criteria Decision Making; SVM-RFE; Support Vector Machine- Recursive Feature Elimination; RF; Random Forest; FC; Fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; ANN; Artificial Neural Network; CFD; Computational Fluid Dynamics; EDM; Electrical Discharge Machining; LHS; Latin Hypercube Sampling; MRE; Mean Relative Error; MSE; Mean Standard Error; MOOP; Multi Objective Optimization Problem; MOPSO; Multi Objective P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; ARMA; Autoregressive Moving Average; BES; Bulk Energy Storage; DC; Direct Current; DR; Demand Response; EDRP; Emergency Demand Response Program; G2V; Grid-to-Vehicle; PEV PL; Plug-in Electric Vehicle Parking Lot; RTS; Reliability Test System; SCUC; Securi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; Sustainable stormwater management; Decision-making; Multi-criteria evaluation; TOPSIS; Analytical hierarchy process; Multiple Attribute Decision-Making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش تاپسیس; AHP; Wind turbine select; Renewable energy; Energy efficiency; Multi-criteria decision making; AHP; Analytic Hierarchy Process; TOPSIS; Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution;