کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5029195 1470642 2017 6 صفحه PDF 8 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Production of A Green Lightweight Aggregate Concrete by Incorporating High Volume Locally Available Waste Materials
ترجمه فارسی عنوان
تولید یک بتن متراکم سبک وزن تازه توسط ترکیب حجم زیادی از مواد زاید موجود
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. جزئیات تجربی 

2.1  مواد مورد استفاده:

جدول 1 مشخصات شیمیایی OPC,RHA,FA

جدول 2 مشخصات فیزیکی ops

2.2نسبت مخلوط و روش مخلوط کردن:

جدول 3 نسبت مخلوط:

2.3 روش عمل آوری :

3. نتایج و بحث 

3.1  اثر مخلوط RHA-FA در کارایی :

3.2اثر مخلوط RHA-FA در چگالی :

شکل 1 چگالی بتن از قالب خارج شده و چگالی خشک (ODD)

3.3مقاومت فشاری:

شکل 2 مقاومت فشاری بتن های OPS درحال عمل آوری 

4. نتیجه گیری : 
ترجمه چکیده
بتن سبک وزن مزایای متعددی نسبت به بتن با وزن معمولی ارایه میدهد مانند کاهش بار مرده و هزینه های ساختمانی. یکی از رایج ترین روش های تولید بتن سبک وزن ساختمانی، استفاده ازسنگدانه های سبک وزن است. کاربرد مواد زائد به عنوان جایگزین سیمان یا سنگدانه ها در بتن می تواند یک راه حل برای کاهش تاثیرات منفی صنعت بتن باشد. یکی از ضایعات جامد کشاورزی حاصل از صنعت درخت نخل، پوسته درخت نخل (OPS) است که در حدود 50٪ وزن کمتر نسبت به سنگدانه های معمولی را عمل آوری می کند. جواد نوده فراهانی و همکاران. / مهندسی صنایع 184 (2017) 778 – 783 این مقاله تحقیق در مورد استفاده پوسته درخت نخل به عنوان دانه های درشت و همچنین خاکستر بادی بادی و پوسته برنج به عنوان مکمل مواد سیمانی برای تولید بتن سبک وزن سازگار با محیط زیست را گزارش میکند. بر اساس یافته های تحقیق، بتن های متراکم سبک ساختمانی سازگار با محیط زیست را می توان با ترکیب سه نوع از مواد زاید ساخت: پوسته درخت نخل به عنوان دانه های درشت و مخلوط خاکستر بادی بادی و سنگدانه پوسته برنج به عنوان جایگزینی برای سیمان (توسط جرم) تا 70٪ . عمل جایگزینی سیمان با مخلوط خاکستر بادی و سنگدانه پوسته برنج در بتن (OPS) منجر به کاهش چگالی (تراکم) می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Lightweight concrete offers numerous benefits compared to normal weight concrete such as reduction in dead load and construction costs. One of the most common methods of producing structural lightweight concrete is the use of lightweight aggregates. The application of waste substances as cement substitutes or aggregates in concrete can support a solution in order to decrease negative influences of the concrete industry. One of the agricultural solid wastes derived from the industry of palm oil is oil palm shell (OPS) which processes about 50% lower weight compared to normal weight aggregates. The paper reports an investigation on the oil palm shell as coarse aggregate as well as fly ash and rice husk as supplementary cementitious material to generate more environmentally friendly lightweight concrete. Based on the research findings, the environmentally friendly structural lightweight aggregate concrete has the potential to be made through combining three kinds of waste substances: oil palm shell as coarse aggregate and blended RHA-FA as a substitution for cement (by mass) up to 70%. The act of replacing the cement by blended RHA-FA in OPS concrete leads to density reduction.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Engineering - Volume 184, 2017, Pages 778-783
نویسندگان
, , ,