کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5083333 1477799 2016 24 صفحه PDF 33 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The effect of leverage and liquidity on earnings and capital management: Evidence from U.S. commercial banks
ترجمه فارسی عنوان
تاثیر اهرم و نقدینگی بر روی درآمد و مدیریت سرمایه:شواهدی بر بانک های تجاری ایالات متحده
کلمات کلیدی
قدرت نفوذ؛ نقدینگی؛تامین زیان وام غیر طبیعی - مدیریت سود - مدیریت سرمایه
فهرست مطالب مقاله

چکیده 
کلمه های کلیدی
.1 مقدمه 
.2 بررسی کارهای قبلی
2.1مدیریت سرمایه CM
2.2. مدیریت درآمد EM
.3 اثرات اهرم و نقدینگی بر روی درآمد و مدیریت سرمایه
جدول 1: تعریف متغیرها 
.3.1 اهرم و درآمد و مدیریت سرمایه
.3.2نقدینگی و درآمد و مدیریت سرمایه
3.3 یافته های بحران مالی 2008-2009 و رفتارهای مدیریت سرمایه و درآمد 
جدول 2: برآورد LLP
جدول 3: سری زمانی متغیرها-1999 تا 2013
شکل 1:کل دارایی در نمونه ی ما و تمام بانک ها در آمریکا. واحد بر حسب میلیون USD می باشد.
شکل 2:میانه و میانگین متغیرهای مستقل. واحد بر حسب USD است.
.4 روش تحقیق
4.1 نمایه هایی برای درآمد و مدیریت سرمایه
شکل 3: میانگین و میانه ی متغیرهای وابسته. واحدها بر حسب میلیون USD است. 
جدول 4: آمارهای توصیفی برای تمام متغیرها
4.2 معیارهای LLP غیر نرمال برای مدیریت درآمد
4.3 اثرات اهرم و نسبت های نقدینگی بر روی درآمد و مدیریت های سرمایه
جدول 5: ماتریس همبستگی
جدول 6 . نتایج رگرسیون اثرات ثابت برای کل نمونه ها 
جدول 7: نتایج رگرسیون اثرات ثابت قبل و بعد از بحران مالی
 جدول 8: خلاصه ای از نتایج رگرسیون اثرات ثابت برای زیر نمونه های قبل و بعد از بحران های مالی
.5 داده و انتخاب نمونه
5.1مقادیر سالانه ی متغیر وابسته ی LLP، NCO و AbLLP
5.2 مقادیر سالانه برای متغیرهای مستقل- اهرم و نسبت های نقدینگی 
6 نتایج رگرسیون 
6.1 کل نمونه 
6.2 رگرسیون های قبل و بعد از بحران مالی
جدول 9: نتایج رگرسیون اثرات ثابت برای زیر نمونه هایی با اهرم های بالا در مقابل پایین 
جدول 10: نتایج رگرسیون اثرات ثابت برای زیر مجموعه ها با نقدینگی بالا در مقابل کم
جدول 11:خلاصه ی نتایج اثرات ثابت برای زیر نمونه ها با اهرم بالا و کم و نقدینگی 
6.3 بانک ها با اهرم های مالی زیاد در مقابل کم 
6.4 بانک ها با نقدینگی بالا در مقابل کم 
6.5 تفاوت های موجود در LLP,NCO,AbLLP در میان اهرم و کلاس های نقدینگی بانک ها 
6.6 تست پایداری
7.نتایج
ترجمه چکیده
تحقیقات قبلی نشان داده است که شرکت ها می توانند درآمد خود را ازطریق حسابداری بانکی و نظارت بر جرائم فعلی و هزینه های جانبی مدیریت کنند و از آن به عنوان وسیله ای برای صاف کردن درآمد در طول زمان بهره برداری می شود. برخی از شواهد نشان داده است که مدیریت تهاجمی درآمد در قالب اهرم های بالاتر منجر به مدیریت تهاجمی سرمایه در قالب نقدینگی پایین تر می شود. مدیریت درآمد از طریق بانک ها از طریق اجرای تعهدات پرداخت در قالب رفتارهای پرداخت وام محقق می شود: خسارت وام و خسارت خالص ناشی از وام. تغییرات نظارتی بیان شده در قرداد بازل 3 بر اساس نیازمندی به اهرم و شرایط نقدینگی تضمین شده بوده است و می تواند بر روی درآمد و مدیریت سرمایه تاثیر داشته باشد. این مطالعه سعی در بررسی اثرات اهرم و نقدینگی بر روی رفتار درآمد و مدیریت سرمایه در بانک های تجاری آمریکا از 1999 تا 2013 دارد. در صورتی که مدیریت درآمد تهاجمی منجر به ایجاد سیاست های تهاجمی و نقدینگی شود، انتظار داریم که رابطه ی منفی بین معیارهای مدیریت درآمد و سرمایه و همچنین مدیریت درآمد و نقدینگی وجود داشته باشد. ما نشان داده ایم که معیارهای مدیریت سرمایه و درآمد به طور پیوسته رابطه ی مثبتی با نسبت های سرمایه دارد و رابطه منفی قابل توجهی با نسبت های نقدینگی دارد. این نتایج نشان می دهد که باید مقرراتی برای همه ی فرم های رفتاری مدیریت تهاجمی تنظیم شود. در دوره ی پس از بحران، نتایج ما نشان می دهد که مقررات بیشتری باید برای نظارت تعیین شود که نشان می دهد بانک ها با درآمد کمتر از دخالت در امور مدیریت درآمد آنها توسط مقررات ممانعت می کنند
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
This study examines the effect of leverage and liquidity on the behavior of earnings and capital management in U.S. commercial banks over the period from 1999 to 2013. If aggressive earnings management behavior carries over to aggressive leverage and liquidity policies, we should expect a negative relation between earnings management measures and capital measures and a negative relation between earnings management and liquidity measures. We show that earnings and capital management measures consistently have a significant positive relationship with capital ratios and a significant negative relationship with liquidity ratios. These results suggest that regulators should be on guard for all forms of aggressive management behavior. In the post-crisis period, our results also show evidence of additional regulatory scrutiny with a significant positive relation between liquidity and earnings management, which could indicate that less liquid banks are prevented from engaging in earnings management by regulators.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 43, May 2016, Pages 35–58