کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
536783 870621 2016 9 صفحه PDF 21 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A fast inter coding algorithm for HEVC based on texture and motion quad-tree models
ترجمه فارسی عنوان
یک الگوریتم کد گذاری سریع برای HEVC مبتنی بر مدل های درخت چهارگانه بافت و حرکت
کلمات کلیدی
کدگذاری ویدئو با کارایی بالا (HEVC)، کدگذاری سریع، خواص حرکت، مدلهای درخت چهارگانه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه 

2. پیچیدگی کدگذاری درونی و تجزیه و تحلیل آماری در HEVC 

شکل 1. دیاگرام شماتیک تقسیم درخت چهارگانه و حالتهای پیش بینی 

شكل 2 . نتايج تقسيم CU بهينه از فریم های مختلف در سکانس های 

شکل 3. توزیع عمق بهینه LCTU های استاتیک در میان فریم های 

شکل 4 توزیع سطح عمق مطلوب LCTU های استاتیک یا غیر لبه

شکل 5. توزیع حالت مطلوب LCTU های استاتیک زمانی که حالت بهینه LCTU منظم Skip است

شکل 6. توزیع عمق مطلوب LCTU های استاتیک زمانی که حالت 

3. الگوریتم کدگذاری سریع برای HEVC پیشنهادی

شکل 7. دیاگرام شناور الگوریتم کلی.

3.1 فلوچارت کلی یک الگوریتم پیشنهادی

3.2 تشخیص حرکت/استاتیک LCTUها وساخت مدلهای چهاربعدی

شکل 8. دیاگرام شماتیک MQM

3.3 طرح  رمزگذاری سریع برای LCTU های استاتیک

3.3.1  تعریف محدوده عمق

3.3.2 تعیین حالت اسکایپ اولیه 

3.4 طرح رمزگذاری سریع برای LCTU های استاتیک 

3.4.1 تقسیم CUسریع

3.4.2تصمیم حالت مقدماتی

4. نتایج و تجزیه و تحلیل های تجربی 

شکل 9.  LCTU برای سکانس BasketballPass تحت طرح های کدگذاری متفاوت

شکل 10. مقایسه عملکرد RD و صرفه جویی در زمان کدگذاری هر طرح

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
به منظور کاهش پیچیدگی کدگذاری، استاندارد کدگذاری ویدئویی با کارآیی بالای نو ظهور (HEVC)، یک الگوریتم کدگذاری سریع برای HEVC، مبتنی بر مدلهای چهار بعدی بافت و حرکت، ارائه شده است. اول، واحدهای کدگذاری، به یک الگوریتم بلوک حرکت یا استاتیک مبتنی بر یک الگوریتم شخیص حرکت/استاتیک، طبقه بندی می شوند. سپس، برای هر نوع بلوک، برنامه های مختلف کدگذاری مورد استفاده قرار می گیرند. به طور خاص، می توانیم از خواص آماری و همبستگی های زمانی به منظور تعیین دامنه عمق و حالت پیش بینی بزرگترین واحد های درخت چهارگانه کدگذاری (LCTUs) استفاده کنیم. علاوه بر این، تصمیم گیری حالت و اندازه واحدهای سریع کدگذاری با استفاده از مدل های چهار بعدی و همبستگی های فضایی و طولی برای LCTU های حرکت انجام می شود. در نهایت، طرح های فوق را با هم ترکیب می کنیم تا عملکرد بهتری را به دست آوریم. نتایج تجربی نشان می دهد که الگوریتم کلی پیشنهاد شده، در مقایسه با طرح اصلی کد گذاری HEVC، زمان encoding را به طور متوسط 47.5٪ و با افزایش سرعت بتای Bjonteggard دلخواه تنها 1.6٪ برای توالی های مختلف آزمون در شرایط دسترسی تصادفی کاهش می دهد. در مقایسه با الگوریتم پیشرفته، روش پیشنهادی می تواند زمان کد گذاری را بیشتر کم کند، در حالی که عملکرد اعوجاج نرخ مقایسه ای را حفظ می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر چشم انداز کامپیوتر و تشخیص الگو
چکیده انگلیسی


• Different encoding schemes are adopted for motion and static blocks.
• Quad-tree models are bulit and used for CU size and mode decision.
• The algorithm reduces encoding time by 47.5% with slight bit rate increase.

In order to reduce the encoding complexity of the emerging high efficiency video coding (HEVC) standard, a fast inter coding algorithm for HEVC based on texture and motion quad-tree models is proposed. First, the coding units are classified into motion or static blocks according to a motion/static detection algorithm. Then, different encoding schemes are adopted for each type of block. In particular, we can make full use of statistical properties and temporal correlations to determine the depth range and prediction mode of static largest coding tree units (LCTUs). Moreover, fast coding unit size and mode decision are made by means of quad-tree models and spatiotemporal correlations for the motion LCTUs. Finally, we merge the above schemes together to gain better performance. Experimental results show that the proposed overall algorithm, compared with the original HEVC encoding scheme, reduces encoding time by 47.5% on average with a Bjonteggard delta bit rate increase of only 1.6% for various test sequences under random access condition. Compared with a state-of-the-art algorithm, the proposed method can save more encoding time while maintaining comparative rate distortion performance.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Signal Processing: Image Communication - Volume 47, September 2016, Pages 271–279
نویسندگان
, , , , , ,