کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5480570 1522103 2017 28 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The power of emotional value: Exploring the effects of values on green product consumer choice behavior
ترجمه فارسی عنوان
قدرت ارزش احساسی: بررسی اثرات ارزش‌ها بر رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. مرور ادبیات
2.1. پیشینه نظری
2.2. توسعه فرضیه
2.2.1. ارزش عملکردی
2.2.2. ارزش اجتماعی
2.2.3. ارزش شرایطی
2.2.4. ارزش معرفتی
2.2.5. ارزش زیست‌محیطی
2.2.6. ارزش احساسی به‌عنوان یک تعدیل‌کننده
3. روش
3.1. جمع‌آوری داده و نمونه
3.2. معیارها و  تحلیل
4. نتایج
4.1. تحلیل اندازه‌گیری: روایی و پایایی
4.2 آزمایش فرضیه
5. بحث و دلالت‌ها
6. نتیجه‌گیری
شکل 1. چارچوب نظری
شکل 2: روابط چشمگیر و ناچیز بین ارزش‌های مصرف و رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز (بدون تعدیل‌کننده)
شکل 3: روابط ناچیز و چشمگیر بین ارزش‌های مصرف و رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز (با تعدیل‌کننده بالا)
شکل 4. روابط چشمگیر و ناچیز بین ارزش‌های مصرف و رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز (با تعدیل‌کننده کم)
شکل 5: ضرایب مسیر استانداردشده در حالت بدون ارزش احساسی (بدون تعدیل‌کننده)، ارزش احساسی کم و ارزش احساسی بالا
جدول 1: یافته‌های رفتار مصرف‌کننده سبز در پاکستان
جدول 2: ماتریس همبستگی Pearson
جدول 3: مقادیر آلفای کرون باخ
جدول 4: تحلیل عامل تأییدی
جدول 5: بارگیری‌های عاملی برای موارد پرسشنامه
جدول 6: اثر تعدیل‌کننده ارزش احساسی: تحلیل چند گروهی
ترجمه چکیده
با استفاده ازنظریه ارزش‌های مصرف، این تحقیق می‌خواهد رفتار انتخاب مصرف‌کننده برای محصولات سبز در پاکستان را بررسی کند. ارزش عملکردی (قیمت و کیفیت)، ارزش اجتماعی، ارزش شرایطی، ارزش معرفتی و ارزش احساسی و ارزش زیست‌محیطی برای مطالعه رفتار انتخاب مصرف‌کننده برای محصولات سبز استفاده شدند. هم‌چنین میزانی که ارزش احساسی تأثیر دیگر ارزش‌های مصرف بر رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز را تعدیل می‌کند اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس نمونه‌ای از 260 پاسخ‌دهنده، نتایج نشان دادند که ارزش عملکردی (قیمت)، ارزش اجتماعی و ارزش زیست‌محیطی دارای تأثیر مثبتی بر رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز است، درحالی‌که ارزش شرایطی و ارزش معرفتی دارای تأثیری منفی هستند. ارزش عملکردی (کیفیت) و ارزش احساسی بر رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز تأثیر نمی‌گذارند. ارزش احساسی به‌عنوان یک تعدیل‌کننده دارای تأثیر چشمگیری بر نقش ارزش عملکردی، ارزش اجتماعی، ارزش شرایطی، ارزش معرفتی و ارزش زیست‌محیطی است. این تأییدکننده ادبیات رفتار انتخاب مصرف‌کننده محصول سبز در یک بازار درحال‌توسعه است و به‌طور چشمگیری به آن می‌افزاید.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
143
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Cleaner Production - Volume 150, 1 May 2017, Pages 65-74
نویسندگان
, ,