کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5564045 1403495 2017 4 صفحه PDF 8 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effect of stretching of piriformis and iliopsoas in coccydynia
ترجمه فارسی عنوان
تاثير کشش پيرفيروس و ايلئوپسو در کوکسي دينيا
کلمات کلیدی
کوکسی دینیا٬ کوکسی گودینیا٬ خم کننده های مفصل ران٬ میتلند٬ پویایی٬ پریفورمیس٬ کشش
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- تشخیص بالینی کوکسی دینیا

3- بررسی منابع

3.1. عملکردهای پيریفورمیس

3.2. عملکردهای ایلیوپسس

4- روش شناسی

4-1 طراحی مطالعه

4-2 معیارهای ورود

4-3 معیارهای خروج

4-4 روش

4.5. تحلیل داده ها

4.6 نتایج

4.6.1 آستانه فشار درد  (PPT)

4.6.2 طولانی نشستن بدون درد

5- بحث

6- نتیجه گیری

شکل 1: آستانه درد

شکل 2. مدت زمان ایستادن بدون درد.
ترجمه چکیده
درد در کوکسیکس به عنوان کوکسی دینیا شناخته می شود. درد در هنگام تحمل وزن، مثلا در هنگام نشستن بدتر میشود. تعداد 48 نفر از افراد مبتلا به کوکسی دینا که به صورت بالینی تشخیص داده شدند، به صورت تصادفی در یکی از 3 گروه تقسیم شدند. گروه آزمایشی 1 با کشش عضلات پریفورمیس و ایلئوپسیس تحت درمان قرار گرفتند. گروه آزمایشی 2 با کشش عضلات پریفورمیس و ایلئوپسیس و تحرک نوسان سینه ایی میتلند بر روی بخش های با تحرک بالا درمان شدند و گروه متعارف با استفاده از صندلی های بالشدار+ وان حمام+ فنوفروزیس درمان شدند. تمام شرکت کنندگان برای آستانه فشار درد (PPT) با استفاده از دردسنج سرنگی اصلاح شده و مدت زمان نشستن بدون درد ارزیابی شدند. همه افراد توصیه شدند که موقعیت نشستن را کم کرده و از یک صندلی بالشدار استفاده کنند. درمان به مدت 3 هفته، 5 جلسه در هفته انجام شد و ارزیابی پس از درمان، پس از 3 هفته انجام شد. پیگیری ارزیابی پس از یک ماه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها: داده ها با استفاده از آزمون 3در3 ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل توکی Post-Hoc HSD برای مقایسه جفتها استفاده شد. نتایج: نتايج كلي نشان داد كه بهبود معني دار در آستانه فشار درد و نشستن بدون درد در دو گروه آزمايش با درمان بهبود يافتند و پس از پايان درمان بهبود يافتند، در حالي كه گروه متعارف (معمولی) به طور معني داري بهبود نيافتند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی طب مکمل و جایگزین
چکیده انگلیسی

Pain in the coccyx is referred as coccydynia. The pain aggravates in weight bearing i.e. sitting. Total 48 persons with coccydynia diagnosed clinically were recruited and randomly assigned into one of the 3 groups. Experimental group I were treated by stretching of piriformis and iliopsoas muscles, experimental group II were treated by stretching of piriformis and iliopsoas muscles and Maitland's rhythmic oscillatory thoracic mobilization over the hypomobile segments and the conventional group were treated by seat cushioning + Sitz bath + Phonophorosis. All participants underwent an initial baseline assessment for Pressure Pain Threshold (PPT) by using modified syringe algometer and pain free sitting duration. All the subjects were advised to minimise sitting posture and use a seat cushion. Treatment was given for 3 weeks, 5 sessions per week and post-treatment evaluation was done after completion of 3 weeks. Follow up evaluation was done after 1 month.Data analysisThe data was analyzed by using 3 × 3 ANOVA. Tukey's HSD post-Hoc analysis was used for all pair wise comparison.ResultsThe overall results of the study showed that there was significant improvement in pain pressure threshold and pain free sitting in both the experimental groups with treatment and improvement continued after cessation of therapy, whereas the conventional group did not improve significantly.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Bodywork and Movement Therapies - Volume 21, Issue 3, July 2017, Pages 743-746
نویسندگان
, , , ,