کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6769005 512477 2014 10 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Off-grid electricity generation with renewable energy technologies in India: An application of HOMER
ترجمه فارسی عنوان
انرژی تجدیدپذیر تولید برق آف گرید با فناوری‌‌های انرژی تجدیدپذیر در هند: یک کاربرد از هومر
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه
جدول1: نمونه‌های انتخابی از تحلیل فناوری‌ هیبریدی با استفاده از هومر
رهیافت
مقدمه
شکل2. طراحی RET انتخابی برای سیستم هیبریدی
مدل سازی سیستم
جدول 2: جزئیات درمورد روستای انتخابی
شکل1. ساختار تحلیل
جدول3: بار الکتریسیته تخمین زده شده برای روستای Palari
ارزیابی بار روستا
شکل3. شکل بار بار اولیه 1
شکل4. شکل بار بار اولیه 2
شکل5. شکل انرژی خورشیدی در روستای انتخابی
ارزیابی مولفه‌ها
شکل6. منبع انرژی باد در روستای انتخابی
حساسیت ورودی‌هاورودی‌های اقتصادی
شبکه
تحلیل
نتایج 
نتایج بهینه سازی
شکل7. حداقل هزینه بهینه سیستم هیبریدی برای مطالعه موردی
شکل8. میانگین ماهانه تولید برق از بهترین پیکربندی سیستم هیبریدی
جدول4. جزئیات تکنو اقتصادی سه پیکربندی سیستم هیبریدی
شکل9. خلاصه جریان نقدی براساس مولفه‌های انتخابی
نتایج حساسیت
انتشارات
شکل10. نمودار سطحی هزینه برق
شکل11. نمودار خطی برای NPC کل در برابر سرعت جریان طراحی و فاصله توسعه شبکه نقطه سربه سری.
جدول5. کاهش انتشار
تحلیل پس از هومر
نتیجه گیری
ترجمه چکیده
آف گرید مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر یا منبع برق غیرمتمرکز به طور سنتی، بدون توجه به تامین انرژی قابل اطمینان برای مصرف کنندگان روستایی، یک سطح تامین محدود مبتنی بر فناوری‌ را برای براوردن نیازهای اساسی درنظر می‌گیرد. هدف این مقاله، پیشنهاد بهترین ترکیب فناوری‌ هیبریدی برای تولید برق از ترکیبی از منابع انرژی تجدیدپذیر است تا نیازهای برقی را به شیوه ای قابل اطمینان برای روستای دورافتاده آف گرید Palari در ایالت Chhattisgarh، هند، براورده کند. چهار منبع تجدیدپذیر، یعنی، برق آبی مقیاس کوچک، سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی، توربین‌های باد و ژنراتورهای بیودیزلی درنظر گرفته می‌شوند. مقاله، بار مسکونی، سازمانی، تجاری، کشاورزی و صنعتی مقیاس کوچک را در تحلیل قبل از هومر تخمین می‌زند. مقالهبا استفاده از هومر، گزینه بهینه آف گرید را شناسایی می‌کند و آن را با توسعه سنتی شبکه مقایسه می‌کند. راه حل بدست آمده نشان می‌دهد که ترکیب هیبریدی ژنراتورهای انرژی تجدیدپذیر در یک موقعیت آف گرید می‌تواند جایگزین مقرون به صرفه ای برای توسعه شبکه باشد و توسعه ای مجاز، سازگار با محیط زیست و ممکن از لحاظ تکنو اقتصادی می‌باشد. مقاله همچنین، تحلیل پس از هومر را ارائه می‌کند و درمورد موضوعاتی که احتمالا بر تحقق راه حل بهینه اثر می‌گذارند بحث می‌کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
Renewable energy-based off-grid or decentralised electricity supply has traditionally considered a single technology-based limited level of supply to meet the basic needs, without considering reliable energy provision to rural consumers. The purpose of this paper is to propose the best hybrid technology combination for electricity generation from a mix of renewable energy resources to satisfy the electrical needs in a reliable manner of an off-grid remote village, Palari in the state of Chhattisgarh, India. Four renewable resources, namely, small-scale hydropower, solar photovoltaic systems, wind turbines and bio-diesel generators are considered. The paper estimates the residential, institutional, commercial, agricultural and small-scale industrial demand in the pre-HOMER analysis. Using HOMER, the paper identifies the optimal off-grid option and compares this with conventional grid extension. The solution obtained shows that a hybrid combination of renewable energy generators at an off-grid location can be a cost-effective alternative to grid extension and it is sustainable, techno-economically viable and environmentally sound. The paper also presents a post-HOMER analysis and discusses issues that are likely to affect/influence the realisation of the optimal solution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Renewable Energy - Volume 62, February 2014, Pages 388–398
نویسندگان
, ,