آشنایی با موضوع

به طور کل چرخه عمر شامل فاصله زمانی که با شناسایی نیاز به یک دارایی شروع می ‌شود و با از خدمت خارج کردن یک دارایی خاتمه می‌یابد. هزینه یابی چرخه عمر Life cycle costing به اختصار LCC فرآیند تحلیل اقتصادی و ارزیابی کل هزینه های مربوط به خرید، نصب، نگهداری و تعمیرات، بازسازی و اسقاط و به طور کلی کل هزینه های مالکیت برای تجهیزات است و مدیریت چرخه عمر رویکردی برای تصمیم گیری در مورد خرید و یا تصاحب هر دارایی جدید است به طوریکه تمام هزینه‌ها در فازهای مختلف را در نظر گرفته و مدیریت می‌کند. هزینه چرخه عمر که به آن هزینه های "ازگهواره تا گور" نیز گفته می شود برای اولین بار در سال 1965 در یک گزارش تحت عنوان "هزینه چرخه عمر در خرید تجهیزات" مربوط به وزارت دفاع آمریکا مطرح شد. چند سال بعد برای خرید سیستمهای اصلی دفاعی توسط وزارت دفاع آمریکا دستورالعملی تدوین و طبق آن تعیین هزینه چرخه عمر برای تصمیم گیریها برای خرید و تعیین استراتژیهای مدیریتی در دوران مالکیت الزامی شد. کاربرد های LCC عبارتند از: 1- کنترل و کاهش هزینه ها 2- انتخاب سودمندترین استراتژی تدارک و خرید 3- تصمیم گیریهای استراتژیک و تحلیل اقتصادی طرحها 4- انتخاب از بین گزینه های تصمیم گیری 5- ارزیابی کارائی تکنولوژی جدید 6- پیش بینی نیازهای بودجه ای آینده 7- تعریف اهداف برای کنترل برنامه ها 8- بهینه سازی نیازهای آموزشی.
در این صفحه تعداد 234 مقاله تخصصی درباره هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Hybrid systems; Off-grid electrification; HOMER; India; COE; cost of energy; km; kilometre; EDL; economical distance limit; RET; renewable energy technology; RES; renewable energy sources; GHG; green house gases; LCC; life cycle cost; LUCE; levelized unit
مقالات ISI هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Water reuse; Game theory; Optimization; Sustainability assessment; Life cycle cost; Water conflict;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Photovoltaic system; Government rebate; Life cycle cost; Life cycle CO2; Electricity; Multi-family housing complex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Subway station ventilation; Variable speed ventilation; High-efficiency motors; Probabilistic social cost-benefit analysis; Monte Carlo simulation; Life cycle cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Olar photovoltaic rating system; Rooftop solar photovoltaic suitability; Hillshade analysis; Life cycle cost; Cluster analysis; K-means clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Multi-criteria decision making; Loss of load probability; Analytic hierarchy process; Photovoltaic water pumping system; Life cycle cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Net zero energy building; Optimization; Decision making; Climate; Passive measures; Life cycle cost; Renewable energy systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Distributed solar generation; Rooftop solar photovoltaic system; Economic potential; Rooftop solar photovoltaic profitability; Hillshade analysis; Life cycle cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; BA; Bat algorithm; BESS; Battery energy storage system(s); CAES; Compressed air energy storage; CHP; Combined heat and power; CPLEX; IBM ILOG CPLEX optimisation studio; DE; Differential evolution; DG; Distributed generations; DOD; Depth of discharge; DP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; BETSI; buildings energy, technical status and indoor environment (national survey); BR; building regulation; DHW; domestic hot water; EAHP; exhaust air heat pump; EEM; energy efficiency measures; FEBY12; forum for energy efficient buildings 12; GSHP; grou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Bahrain; Energy-Efficient Measures; Life Cycle Cost; Net-Zero Energy; Optimization; PV System; Residential Buildings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Belt conveyor; Life cycle cost; Multiple drive; Optimal design; Component sizing; Energy management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; GWP; Global Warming Potential; AP; Acidification Potential; EP; Eutrophication Potential; FDP; Fossil Depletion Potential; HTP; Human-toxicity Potential; LCC; Life Cycle Cost; SLCA; social life cycle assessment; MYLCID; Malaysia Life Cycle Inventory Datab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Maintenance modelling; Maintenance optimization; Level of repair optimization; Life cycle cost; Original equipment manufacturer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Sustainable product development; Eco-design; Ex-ante assessment; Life cycle cost; Life cycle management; Insect based feed;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Building envelope; Passive cooling strategies; Optimization; Decision making; Climate; Life cycle cost; Adaptive thermal comfort;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Building energy; Energy efficiency; Energy saving measures; Life cycle cost; Manufacturing building; Economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Electric vehicle; Life cycle cost; The critical electricity price; Internet+; Promotion model; Electricity ancillary service market;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Life cycle cost; Energy consumption behaviour; Submersible pump; Barind area; Ground water level;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Decision model; Life cycle cost; Civil infrastructure; Risk preference; Cumulative prospect theory.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Generalized Benders decomposition; Life cycle cost; Mathematical programming with equilibrium constraints; Point estimate; Probabilistic optimal power flow; Renewable energy; Transmission planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Photovoltaic system; Gable roof; Life cycle cost; Life cycle CO2; Net present value; Saving-to-investment ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; EPA; Environmental Protection Agency; GHG; greenhouse gases; GIS; geographic information system; JMA; Japan Meteorological Agency; METI; Japan Ministry of Economy, Trade and Industry; MILT; Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Life Cycle Cost; Drain Water Heat Recovery System; Graywater Harvesting System; Rainwater Harvesting System; Water saving; Energy saving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Slit dampers; Friction dampers; Seismic retrofit; Life cycle cost; FEMA P-58;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Feasibility; Loss of load probability; Battery; Photovoltaic water pumping system; Life cycle cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; ASHP; air source heat pump; c; calculatioin period; CO-EPL; cost-optimal energy performance level; CO-IC; cost-optimal investment cost; CO-TM; cost-optimal technology mix; d; decline rate of technology price; dIC; additional investment cost (initial costs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; energy efficiency; resource efficiency; modernisation of locomotives; RAMS; Life Cycle Cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Life cycle assessment; Life cycle cost; Environmental impact feedback; Energy efficient buildings; Sustainable building design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Life cycle optimization; Embodied energy; Operational energy; Life cycle cost; Building envelope;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هزینه یابی چرخه عمر، هزینه چرخه زندگی; Building retrofits; Energy-efficient measures; Energy productivity; Life cycle cost; Optimization; Oman;