کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
704341 1460882 2016 9 صفحه PDF 26 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Coordinated excitation and steam valve control for multimachine power system using high order sliding mode technique
ترجمه فارسی عنوان
کنترل دریچه بخار و تحریک هماهنگ برای سیستم قدرت چندماشینه با استفاده از تکنیک مود لغزشی مرتبه بالا
کلمات کلیدی
سیستم قدرت چند ماشینه - کنترل مد لغزشی با سفارش بالا ؛ کنترل هیجان؛ کنترل بخار سوپاپ؛ کنترل تطبیقی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. مدل دینامیکی سیستم فرآیند و اهداف کنترلی
2.1 مدل دینامیکی چندماشینه
3. طراحی کنترلگر تطبیقی
3.1 کنترلگر تحریک مود لغزشی مرتبه بالا
3.2 کنترلگر دریچه بخار مود لغزشی مرتبه بالا
3.3 طراحی رویتگر غیرخطی
شکل 1.  بلوک دیاگرام طرح کنترلی پیشنهادی
شکل 2. سیستم قدرت 2 ناحیه ای 4 ماشینه Kundur
3.4 همگرایی سراسری و تحلیل پایداری
جدول 1. پارامترهای طرح کنترلی
شکل 3. پاسخ کنترلی به خطای اتصال کوتاه  سه فاز متقارن 200 میلی ثانیه ای، از دست دادن سیگنال قابل اندازه-گیری ولتاژ پایانه، و تغییرات   (کاهش 45 درصدی)  (a) سرعت نسبی روتور   (b) زاویه توان 
شکل 4. پاسخ کنترلی به خطای اتصال کوتاه سه فاز متقارن 200 میلی ثانیه ای، از دست دادن سیگنال قابل اندازه گیری ولتاژ پایانه، و تغییرات   (کاهش 45 درصدی)  (a) ولتاژ پایانه   (b) توان الکتریکی اکتیو 
 شکل 5. پاسخ کنترلی به خطای اتصال کوتاه سه فاز متقارن 200 میلی ثانیه ای، از دست دادن سیگنال قابل اندازه-گیری ولتاژ پایانه، و تغییرات   (کاهش 45 درصدی)  (a) ولتاژ تحریک  (b) ورودی کنترل توان
 شکل 6. پاسخ کنترلی به خطای اتصال کوتاه سه فاز متقارن 200 میلی ثانیه ای، از دست دادن سیگنال قابل اندازه-گیری ولتاژ پایانه، و تغییرات   (کاهش 45 درصدی)  (a) توان مکانیکی ورودی  (b) خطاهای  تخمین HOSMD مربوط به مشتق زمانی  
4. نتایج شبیه سازی
4.1 تحلیل پایداری سیگنال کوچک
4.2 تحلیل پایداری سیگنال بزرگ
4.3 پاسخ کنترلی به تغییرات پارامترها
جدول 2. پاسخ کنترلی تحت تغییرات پارامترها
5. نتیجه گیری
ضمیمه A: A.1 نمادهای سیستم های قدرت
جدول 3. پارامترهای اسمی ژنراتور 
A.2. پارامترهای اسمی سیستم
ترجمه چکیده
این مقاله، یک طرح کنترل تطبیقی دریچه بخار و تحریک هماهنگ غیرمتمرکز را به همراه یک مشتقگیر مود لغزشی مرتبه بالا، ارائه می دهد. هدف این کار، این است که تحت یک خطای ناگهانی و همچنین در محدوده ی وسیعی از شرایط کاری، به طور همزمان به عملکرد بالایی، هم برای ولتاژ پایانه و هم سرعت روتور، دست پیدا کنیم. متد مورد استفاده، بر اساس یک تکنیک مود لغزشی مرتبه دوم است که از الگوریتم پیچش فوق العاده استفاده می کند. طرح پیشنهادی، تنها به اطلاعات محلی در مورد اندازه گیری هایی (که به طور فیزیکی در دسترس هستند) در رابطه با سرعت زاویه ای نسبی، توان الکتریکی اکتیو و ولتاژ پایانه نیاز دارد. فرض موردنظر در اینجا این است که زاویه ی توان و ورودی توان مکانیکی، برای اندازه گیری در دسترس نیستند. این روش، می تواند هم به صورت محلی و هم پراکنده، برای ژنراتورهای مستقل پیاده سازی شود و برای کاربردهای صنعتی نیز قابل استفاده است. نتایج شبیه سازی در مورد سیستم قدرت 2 ناحیه ای 4 ماشینه Kundur، کارآمدی، مقاوم بودن و ارجحیت طرح پیشنهادی را در مقایسه با کنترلگر ARV/PSS کلاسیک و رگولاتور PI دریچه بخار، نشان می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی
This paper presents a decentralized coordinated excitation and steam valve adaptive control combined with a high-order sliding mode differentiator. The aim is to obtain high performance for the terminal voltage and the rotor speed simultaneously under a sudden fault and a wide range of operating conditions. The methodology adopted is based on second order sliding mode technique using the supper twisting algorithm. The proposed scheme requires only local information on the physically available measurements of relative angular speed, active electric power and terminal voltage with the assumption that the power angle and mechanical power input are not available for measurement. It can be implemented locally and dispersedly for individual generators and is convenient for industrial applications. Simulation results in the case of the Kundur 4-machines 2-area power system show the effectiveness, robustness and superiority of the proposed scheme over the classical AVR/PSS controller and steam valve PI regulator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Electric Power Systems Research - Volume 131, February 2016, Pages 87–95
نویسندگان
, , ,