کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7252139 1472046 2015 6 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Genetic and environmental contributions to relationships and divorce attitudes
ترجمه فارسی عنوان
مشارکت های محیطی و ژنتیکی برای روابط و نگرش های طلاق
کلمات کلیدی
فعل و انفعال با ژن زیست محیطی - طلاق - نگرش
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلمات کلیدی1. مقدمه1.1. نگرش های طلاق از کجا آماده اند؟ 1.2. پژوهش ژنتیکی رفتار – جرا افراد متفاوت می باشند2. روش ها3. تحلیل و نتایج3.1. منابع تغییر3.2. آزمایش برای پراکنش ژن – محیطجدول 1. نفوذ رویدادهای زندگی رابطه ای.جدول 2. تأیید نگرش های طلاق و زندگی با هم تحت هر رویداد زندگی.جدول 3. تفاوت ها در امتیازات نگرش بین جمعیت متأثر نشده و جمعیت های متأثر شده.جدول 4. برآوردهای ژنتیکی و محیطی از نگرش ها در این نمونه.3.3. تعامل ژن – محیطشکل 1. نمودار مسیر تحلیل اجزای واریانس با تعامل G×E. توجه: E محیط منحصربفرد می باشد، A ژنتیک افزوده می باشد و C محیط مشترک می باشد. T1 دوقلوی 1 و T2 دوقلوی 2 می باشد. βa اثرات واریانس ژنتیکی افزوده ی وابسته به رویداد زندگی را بیان می کند؛ همان برای c و e اعمال می شود.جدول 5. آمار تناسب مدل برای مدل های تعامل ژن – محیط نگرش ها و رویدادهای زندگی.4. بحثشکل 2. تعامل ژن – محیط بین نگرش ها در مورد طلاق و طلاق و جدایی زناشویی. توجه: %A درصد واریانس با توجه به اثر ژ«تیکی می باشد، %C درصد واریانس با توجه به اثر محیطی مشترک می باشد، %E درصد واریانس با توجه به اثر محیطی منحصربفرد می باشد.
ترجمه چکیده
باور بر این است که نگرش ها نسبت به طلاق نقش بسیار مهم در کیفیت زناشویی و احتمال طلاق بعداً در زندگی ایفا می کند. آنها به طور سنتی درک می شوند تا از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، و محیطی از جمله تجربیات شخصی در روابط، ارزش های خانواده، مذهب، و انگیزه های اقتصادی حاصل شوند. یک خط جایگزین پژوهش نشان می دهد که تمایلات روانی متأثر شده از نظر ژنتیکی نقش مهمی در طلاق و سایر نگرش های رابطه ای نیز دارند. یکپارچه سازی این دو خط از پژوهش با این حال به صورت اولیه باقی می مانند. ما در اینجا به این نقطه ابهام با بررسی همبستگی عوامل اجتماعی و ژنتیکی با یکدیگر می پردازیم و با یکدیگر اصلاح می شوند. به طور خاص، ما در می یابیم که عوامل محیطی و رویدادهای زندگی مثل طلاق گرفتن، اثرات ژنتیکی گزارش شده ی بر روی نگرش های نسبت به طلاق را معتدل می کنند. کاهش در وراثت نگرش های طلاق توسط رویدادهای زندگی با این حال پیچیده می باشد. ما در می یابیم که اثر ژنتیکی برای انتخاب یا تجربه یک طلاق مرتبط با اثر ژنتیکی نسبت به نگرش های طلاق می باشد. علاوه بر این، ما همچنین تفاوت های جنسیتی قابل توجه در تأثیر خود طلاق بر نگرش های بعدی نسبت به طلاق را شناسایی می کنیم. به طور خاص، اهمیت تجربه شخصی در میان زنان افزایش می یابد در حالی که اهمیت عوامل خانوادگی برای مردام افزایش می یابد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی
Abstract Attitudes toward divorce are believed to play a critical role in marital quality and the probability of divorce later in life. They are traditionally understood to result from social, demographic and environmental factors, including personal experience in relationships, family values, religion and economic incentives. An alternative line of research suggests that genetically influenced psychological dispositions have an important role in divorce and other relationship attitudes as well. The integration of these two lines of research however, remains embryonic. Here we address this lacuna by exploring how social and genetic factors correlate with each other, and are modified by one another. Specifically, we find that environmental factors and life events, such as going through a divorce, moderate reported genetic influences on attitudes toward divorce. The reduction in the heritability of divorce attitudes by life events is complex however. We find that the genetic influence to select into or experience a divorce is correlated with the genetic influence toward divorce attitudes. In addition, we also identify notable sex differences in the effect of divorce itself on subsequent attitudes toward divorce. Specifically, the importance of personal experience increases among women, while the importance of familial factors increases for men.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Personality and Individual Differences - Volume 72, January 2015, Pages 135–140
نویسندگان
, , ,