کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7393010 1481140 2016 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
To Lobby or to Partner? Investigating the Shifting Political Strategies of Biopharmaceutical Industry Associations in Innovation Systems of South Africa and India
ترجمه فارسی عنوان
به لابی یا به شریک؟ بررسی استراتژی های سیاسی تغییر در انجمن های صنایع بیوفیزیک در سیستم های نوآوری آفریقای جنوبی و هند
کلمات کلیدی
انجمن صنفی، سیستم های نوآوری سیاست توسعه، پلورالیسم، کشورهای در حال توسعه،
ترجمه چکیده
نقش انجمن های صنعت در شکل دادن به سیاست از طریق فعالیت های مختلف لابیگری به خوبی شکل گرفته است. در اغلب موارد، در حالی که چنین فعالیت هایی از منظر صنعت ضروری هستند، آنها همچنین دارای مناظری منفی هستند که به دنبال جستجوی دقیق اجاره و پیگیری منافع نخبگان هستند که در برابر منافع عمومی منعکس شده و مانع رقابت و نوآوری های بعدی می شوند. به همین علت، انجمن های صنعت از مدتها پیش از بحث در مورد پویایی ارتباطات و تکامل سیستم های نوآوری کنار گذاشته شده اند. در مقابل، این مقاله بر کارهای اخیر ترتیب می دهد که انجمن های صنعت را به عنوان بازیگران اصلی واسطه ای که تبادل دانش و ظرفیت سازی نهادینه را آسان می کند، بویژه در زمینه کشورهای در حال توسعه، که ظرفیت های نهادی محدود و شکاف های دانش قابل توجه می تواند هر دو نوآوری و توسعه را محدود کند، تکیه می کند. در این مقاله با استفاده از مقیاس کیفی بین المللی، این مقاله نقش و نقش های متفاوتی از انجمن های صنایع بیوفارمتیک را در توسعه صنایع دارویی آفریقای جنوبی و هند با تمرکز ویژه بر روابط صنعت دولتی بررسی می کند. برای انجام این کار، مقاله در طول سه دوره اصلی توسعه یافته است که طی آن هر دو صنایع بیوفیلم آفریقای جنوبی و هند به طور مشابه تکامل یافته اند، هرچند در شرایط مختلف ملی: (1) پیش از لیبرالیزاسیون، (2) گسترش تکثر گرائی، و (3) افزایش شراکت. ما استدلال می کنیم که در آفریقای جنوبی و هند، مسیرهای خاص تاریخی و عدم توانایی های نهادی، انجمن های صنعت را دور از لابی گری ناکارآمدی به یک رویکرد سیاسی جدید است که بر مشارکت با دولت در دستیابی به اهداف صنعت محدود نه تنها اهداف توسعه باریک، بلکه اهداف توسعه وسیع تر .
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
The role of industry associations in shaping policy through various lobbying activities is well established. In most cases, while such activities are deemed essential from an industry perspective, they also carry negative connotations connected to narrow rent-seeking and the pursuit of elites' interests which run counter to the public good and discourage competition and subsequent innovation. As such, industry associations have long been excluded from discussions regarding the relational dynamics and evolution of innovation systems. In contrast, this paper builds upon more recent work that places industry associations as key intermediary actors that facilitate knowledge exchange and institutional capacity building, particularly in the context of developing countries where limited institutional capacities and substantial knowledge gaps can limit both innovation and development. Employing a qualitative cross-national comparison, this paper examines the changing roles and activities of biopharmaceutical industry associations in the development of the South African and Indian pharmaceutical industries, with a particular focus on government-industry relations. For doing so, the paper captures developments during three main periods through which both the South African and Indian biopharmaceutical industries have similarly evolved, although within different national contexts: (1) pre-liberalization, (2) expanding pluralism, and (3) increasing partnership. We argue that in South Africa and India, particular historical trajectories and lack of institutional capacities are shifting industry associations away from ineffective lobbying to a new political approach that emphasizes partnering with government in the pursuit of not only narrow industry objectives, but also broader development aims.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: World Development - Volume 78, February 2016, Pages 66-79
نویسندگان
, , , ,