کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
8798530 1603834 2018 6 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effects of sex and obesity on gait biomechanics before and six months after total knee arthroplasty: A longitudinal cohort study
ترجمه فارسی عنوان
تاثیرات جنسیت و چاقی بر روی بیومکانیک راه رفتن قبل و 6 ماه بعد از آرتروپلاستی کامل مفصل زانو: یک مطالعه ی طولی کوهورت
کلمات کلیدی
استئوآرتریت زانو، بیومکانیک، آنالیز حرکت، آرتروپلاستی کامل مفصل زانو، انحراف مفصل زانو به طرف خارج
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.روش ها

2.1.طراحی مطالعه

2.2.شرکت کنندگان

2.3.روش های جراحی و بعد از عمل جراحی

2.4.آنالیز کمّی راه رفتن

2.5.متغیرهای اولیه ی مورد نظر 

2.6.شاخص های توصیفی

جدول 1. متغیرهای بیومکانیکی مورد نظر در آنالیز سه بعدی حرکت

2.7.آنالیز آماری

3.نتایج

3.1.شرکت کنندگان

جدول 2. مشخصات جمعیت شناختی گروه های تحت عمل جراحی و کنترل؛ داده ها به صورت میانگین (SD) گزارش شده اند.

3.2.تغییر در بیومکانیک راه رفتن توسط آرتروپلاستی کامل مفصل زانو

جدول 3. تغییرات در بیومکانیک راه رفتن قبل و بعد از TKA در بین مردان و زنان. داده ها به صورت میانگین (SD) یا تفاوت میانگین (95 درصد CI) گزارش شده اند؛ مگر اینکه نشان داده شوند. نتایج بر اساس تغییر در سرعت نرمال سازی شده راه رفتن، وضعیت توانبخشی بیماران بستری، وضعیت چاقی و وزن و قد (برای داده های لحظه ای) تنظیم شده اند. 

3.3. بازگشت به بیومکانیک راه رفتن طبیعی بعد از آرتروپلاستی کامل مفصل زانو

جدول 4. مقایسه ی متغیرها بین کوهورت قبل از عمل آرتروپلاستی و کنترل بر اساس جنسیت. مقادیر به صورت میانگین (SD) گزارش شده اند؛ مگر اینکه نشان داده شوند. نتایج بر اساس سن، شاخص توده بدنی، سرعت نرمال سازی شده راه رفتن و قد و وزن (برای داده های لحظه ای) تنظیم می شوند. 

4. بحث

 
ترجمه چکیده
پیش زمینه: بیومکانیک راه رفتن، جنسیت و چاقی می تواند به ایجاد نتایج زیر حد بهینه حاصل از آرتروپلاستی اولیه ی کامل مفصل زانو منجر شود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از: 1) تعیین اینکه آیا جنسیت و یا چاقی بر میزان تغییر در بیومکانیک راه رفتن قبل از عمل جراحی تا 6 ماه بعد از عمل جراحی تاثیر می گذارد یا خیر 2) ارزیابی کنید که آیا راه رفتن در مردان و زنان بعد از آرتروپلاستی به حالت طبیعی برمی گردد. روش ها: آنالیز سه بعدی راه رفتن بر روی 43 بیماری که تحت عمل جراحی آرتروپلاستی کل زانو برای درمان آرتروز زانو قرار گرفته بودند (قبل از عمل جراحی و 6 ماه بعد از عمل جراحی) و 40 فرد سالم بدون علامت، انجام شد. از مدل های رگرسیون خطی پیچیده برای ارزیابی عواملی که بر تغییر بیومکانیک راه رفتن درون کوهورت آرتروپلاستی تاثیر می گذارند؛ استفاده شد و اصطلاحات تعاملی برای ارزیابی اینکه آیا بیومکانیک راه رفتن بعد از عمل جراحی به حالت عادی بر می گردد یا نه، گنجانده شدند. یافته ها: لحظه ی اوج جنبش (p<0.001) و تکان (p<0.001) زانوی مرد، 6 ماه بعد از آرتروپلاستی کاهش یافت؛ در حالی که راه رفتن در زنان بعد از جراحی بدون تغییر باقی مانده بود. چاقی بر تغییرات راه رفتن در مردان یا زنان تاثیری نداشت. راه رفتن شرکت کنندگان گروه آرتروپلاستی با زنان گروه کنترل بعد از جراحی به جز محدوده ی حرکت صفحه ساجیتال زانو (p=0.003) تفاوتی نداشت؛ در حالی که مردان گروه آرتروپلاستی با گروه کنترل از نظر لحظه ی اوج جنبش زانو (p = 0.011)، دامنه ی حرکت زانو (p < 0.001) و لحظه ی اوج خم شدن زانو (p < 0.001) تفاوت داشتند. تفسیر: جنسیت اما نه چاقی بر تغییر در بیومکانیک راه رفتن بعد از آرتروپلاستی تاثیر می گذارد. مردان الگوی راه رفتن غیر عادی را بعد از جراحی حفظ کردند؛ در حالی که زنان اینگونه نبودند. تحقیقات بیشتر باید عوارض طولانی مدت ناهنجاری های راه رفتن را که بعد از آرتروپلاستی در مردان دیده می شود؛ تعیین کند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی ارتوپدی، پزشکی ورزشی و توانبخشی
چکیده انگلیسی
Sex, but not obesity, influenced changes in gait biomechanics after arthroplasty. Men retained abnormal gait patterns after surgery, whilst women did not. Further research should determine the long-term implications of gait abnormalities seen in men after arthroplasty.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Gait & Posture - Volume 61, March 2018, Pages 263-268
نویسندگان
, , , , , , , ,