کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
889649 1472016 2016 6 صفحه PDF 12 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Personality and transformational leadership: The moderating effect of organizational context
ترجمه فارسی عنوان
شخصیت و رهبری تحول گرا: تاثیر تعدیل کننده شرایط سازمانی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1.مقدمه

1.1رهبری تحول گرا

1.2شخصیت و نظریه فعالسازی صفت

1.2.1گرایش ارتباطی رهبران و ملاحظات سازمانی

جدول 1: صفات تشکیل دهنده متغیرهای ترکیب براترام(2005).

1.2.2گرایش نوآورانه رهبران و شرایط نوآورانه

1.2.3ظرفیت توصیفی رهبران و شفافیت اهداف سازمانی

1.2.4 گرایش رهبران برای هدایت و گستره تصمیم گیری

2.روش شناسی: 

2.1رویکرد و نمونه

2.2معیارها:

2.2.1 رهبری تحول گرا

2.2.3 فاکتورهای مربوط به شرایط

2.3 تحلیل ها

3.نتایج

جدول 2: آمار توصیفی و همبستگی ها.

3.1 تحلیل های بیشتر

جدول 3: رگرسیون های شخصیت و متغیرهای شرایط برای پیش بینی رهبری تحول گرا.

4.بحث

4.1 مفاهیم نظری

شکل 1: ارتباط میان حمایت و تعاونی رهبران و ملاحظات فردی بر اساس سطح ادراک شده ملاحظات سازمانی.

4.2محدودیت های مطالعه

5.مفاهیم تجربی و نتیجه گیری
ترجمه چکیده
فهم سابقه رهبری تحول گرا، یک مسئله مهم است، به ویژه مزیت های بالقوه این سبک رهبری. بر اساس مدل فعالسازی صفت( تت و بورنت، 2003)، این مطالعه به بررسی نقش تعدیل کننده شرایط سازمانی بر ارتباط میان شخصیت و رهبری تحول گرا، می پردازد. نتایج بدست آمده از تحلیل های رگرسیون صورت گرفته بر روی یک نمونه شامل 89 رهبر و 643 نفر از پیروان آنها نشان می دهد رهبرانی که شخصیت های رهبر محور دارند، تنها زمانی به رهبر تحول گرا تبدیل می گردند که در شرایط سازمانی حمایتی رشد و تکامل یابند. این نتایج موید ارتباط میان توجه به تاثیر فاکتورهای فردی و فاکتورهای بافتی( شرایط) برای فهم بهتر شرایطی است که میتواند در تطبیق رهبری تحول گرا مفید باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی


• Organization consideration moderates the link between leaders' relational orientation and transformational leadership.
• Relational orientation is related to leadership when the context is favourable.
• No interactions were found for other leader's personality variables studied.

Understanding the antecedents of transformational leadership is an important issue, given the potential benefits of this leadership style. Based on the trait activation model (Tett & Burnett, 2003), this study aimed at testing the moderating role of the organizational context on the relationship between personality and transformational leadership. Results from regression analyses on a sample of 89 leaders and their 643 followers show that leaders who have relationship-oriented personalities emerge as transformational leaders only when they evolve in a supportive organizational context. These results support the relevance of considering the effect of individual factors and contextual factors together to better understand the conditions that are conducive to the adoption of transformational leadership.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Personality and Individual Differences - Volume 102, November 2016, Pages 30–35
نویسندگان
, , , ,