کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
93258 160118 2013 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effect of soil heterogeneity on the welfare economics of biofuel policies
ترجمه فارسی عنوان
اثرات ناهمگونی خاک بر اقتصاد رفاهی سیاست‌های زیست‌سوختی
کلمات کلیدی
بازارهای کشاورزی و انرژی، سیاست‌های زیست‌سوختی، کاربری زمین، ناهمگونی خاک، رفاه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
انگیزه: وابستگی رفاه اقتصادی ناشی از سیاست‌های زیست‌سوختی به عرضه محصولات کشاورزی
 تصویر شماره (1)- اثر رفاهی اعتبار مالیاتی( با الهام از مطالعات دو گورتر و جاست، نیمه اول سال 2009)
کیفیت ناهمگون خاک
تصویر شماره (2)- ناهمگونی ثمر و توزیعات بتای تجمعی مدرج
کاربری زمین کشاورزی
عرضه محصولات کشاورزی
مفاهیم ضمنی جهت تغییر کاربری زمین و نشت کربن به بازارهای زمین
تغییر کاربری زمین در بافت اقتصادی متغیر
منحنی عرضه زمین
تصویر شماره (3)- توابع عرضه محصولات کشاورزی
تغییر عرضه نسبت به تغییر قیمت 
تصویر شماره (4)- سهم‌های کاربری زمین( پارامترهای تخمینی کشور فرانسه)
تصویر شماره (5)- منحنی عرضه زمین جهت دو توزیع از کیفیت متفاوت خاک
تصویر شماره (6)- کشش قیمتی عرضه محصولات کشاورزی
تصویر شماره (7)- توابع معکوس عرضه جهت دو کشور با وقف متفاوت زمین، در مواجه با تقاضا جهت غذا
اثر ناهمگونی خاک بر مفهوم رفاه ناشی از سیاست‌های زیست‌سوختی 
حالت اعتبار مالیاتی
اعتبار مالیاتی معین
اعتبار مالیاتی با هدف زیست‌سوخت معین
تصویر شماره (8)- اثر ناهمگونی زمین و شکل منحنی عرضه کشاورزی بر اقتصاد رفاهی ناشی از اعتبار مالیاتی، برای سطح اعتبار مالیاتی معین
تصویر شماره (9)- اثر ناهمگونی زمین و شکل عرضه کشاورزی بر اقتصاد رفاهی ناشی از اعتبار مالیاتی، با فرض اینکه مقدار معین زیست‌سوخت، هدف می‌باشد. 
حالت دستوری ترکیبی
نتیجه‌گیری‌ها
تصویر شماره (10)- اثر ناهمگونی زمین و شکل منحنی عرضه کشاورزی بر اقتصاد رفاهی اعتبار دستوری ترکیبی زیست‌سوخت‌ها
تصویر شماره (11)- تابع بتا جهت پارامترهای گوناگون( β و α).
پیوست الف
ترجمه چکیده
سیاست‌های زیست‌سوختی(ترکیب اعتبار مالیاتی و دستوری) دربردارنده اثراتی چند بر قیمت مواد غذائی و انرژی، و کاربری زمین هستند. بررسی‌ها نشان دهنده آنند که دامنه و وسعت این اثرات، وابسته به واکنش‌های بازار نسبت به قیمت، و بالتبع، منحنی عرضه محصولات کشاورزی ست که به نوبه خویش، وابسته به دسترس‌پذیری زمین( میزان و کیفیت کشاورزی)، و قیمت‌های مربوطه می‌باشد. به منظور درک روابط مذکور، در ضمن پژوهش حاضر، چارچوبی نظری به همراه معرفی مطالب مرتبط با ناهمگونی خاک، ارائه گردیده‌ است. شواهد حاکی از آنند که کشش منحنی عرضه، نشان دهنده عدم‌پایداری، و وابسته به ناهمگونی خاک، و دسترس‌پذیری زمین جهت بسط و توسعه کشاورزی ست که به نوبه خویش، قادر به اثرگذاری بر اقتصاد رفاهی سیاست‌های زیست‌سوختی، و نشت احتمالی کربن به درون خاک، و بازارهای سوخت می‌باشد. از این رو، پژوهش حاضر، تأکید بر اثرات سیاست‌های زیست‌سوختی بر رفاه و تغییرات کاربری زمین است که قویاً وابسته به پیشرفت بالقوه بخش کشاورزی در حیطه بسط و توسعه و تقویت آن، و اندازه فعلی پیشرفت‌های مذکور است.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک جنگلداری
چکیده انگلیسی
Biofuel policies (blend mandate or tax credit) have impacts on food and energy prices, and on land-use. The magnitude of these effects depends on the market response to price, and thus on the agricultural supply curve, which, in turn, depends on the land availability (quantity and agronomic quality) and relative prices. To understand these relationships, we develop a theoretical framework with an explicit representation of land heterogeneity. The elasticity of the supply curve is shown to be non-constant, depending on land heterogeneity and the availability of land for agricultural expansion. This influences the welfare economics of biofuels policies, and the possible carbon leakage in land and fuel markets. We emphasize that the impacts of biofuel policies on welfare and land-use change depend strongly on the potential development of the agricultural sector in terms of expansion and intensification, and not only on its current size.
► Welfare effects of biofuel policies depend on the agricultural supply elasticity.
► We characterize the agricultural supply as a function of land quality heterogeneity.
► Elastic (US-like) and inelastic (France-like) supply cases are examined.
► Welfare effects of biofuel policies are examined accounting for soil heterogeneity.
► The impacts of biofuel policies depend on the potential development of agriculture.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Land Use Policy - Volume 32, May 2013, Pages 218–229
نویسندگان
,