کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
964891 1479230 2014 21 صفحه PDF 33 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Public debt and economic growth: Is there a causal effect?
ترجمه فارسی عنوان
بدهی عمومی یا دولتی و رشد اقتصادی: آیا اثر علّی وجود دارد؟
کلمات کلیدی
بدهي دولتي، رشد، كشورهاي OECD
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کليدی

1- مقدمه

2- رسیدگی به درونزایی

جدول 1- آمار خلاصه کشور برای کشور VE.

شکل 1- همبستگی جزئی بین L.VE و بدهی دولتی بر تولید ناخالص داخلی در رگرسیون مرحله اول.

شکل 2- همبستگی جزئی بین L.VE و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در رگرسیون مرحله اول، به استثنای ژاپن.

شکل 3- همبستگی جزئی بین L.VE و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در رگرسیون مرحله اول، به استثنای کشورهای بدون بدهی ارز خارجی.

3- بدهی و رشد اقتصادی: علیت در مقابل همبستگی

جدول 2- رگرسیونهای پایه

3-1- برآوردهای پایه

جدول 3- رگرسیونهای پایه، کنترل سهم ارز خارجی و نرخ مبادله ارز مؤثر.

4- استحکام یا نیرومندی

4-1- محدودیتهای استثنای ضعیف

4-2- دیگر بررسیهای نیرومندی

4-2-1- رگرسیونهای Placebo (پلاسبو)

4-2-2- رسیدگی به خود همبستگی

جدول 4- پیامدهای محدودیتهای استثنای ضعیف.

شکل 4- رگرسيونهای پلاسبو

جدول 5- رگرسونهای پلاسبو.

جدول 6- رگرسیون با خطاهای استاندارد Newey-West.

4-2-3- نمونههای مختلف

4-2-4- دادههای خارج از محدوده

جدول 7-  رگرسیونهای پایه، کنترل سهم ارز خارجی و نرخ مبادله ارز مؤثر و آخرین دوره رشد در سال 2001.

4-2-5- دورههای رشد غیر همپوشانی

جدول 8- رگرسیونهای پایه، کنترل سهم ارز خارجی و نرخ مبادله ارز مؤثر و آخرین آغاز دوره رشد در سال 1999 (به استثنای دوره یورو).

جدول 9- رگرسیونهای پایه، کنترل سهم ارز خارجی و نرخ مبادله ارز مؤثر، به استثنای ژاپن.

شکل 5- همبستگیهای جزئی بین بدهی و رشد: برآوردهای OLS (ستون 1، جدول 3).

شکل 6- همبستگیهای جزئی بین بدهی و رشد: برآوردهای IV (ستون 3، جدول 3).

شکل 7- نمودار اهرم مالی براساس برآوردهای IV ستون 3، جدول 3.

4-3- اثرات آستانه

جدول 10- رگرسیونهای پایه، کنترل سهم ارز خارجی و نرخ مبادله ارز مؤثر، به استثنای کشورهای دارای VE = 0.

5- نتیجه گیری

جدول 11- رگرسیونهای پایه، بدون نقاط خارج از محدوده.

شکل 8- همبستگیهای جزئی بین بدهی و رشد: برآوردهای OLS بدون نقاط خارج از محدوده (ستون 1، جدول 11).

شکل 9- همبستگیهای جزئی بین بدهی و رشد: برآوردهای IV بدون نقاط خارج از محدوده (ستون 3، جدول 11).

جدول 12- دورههای رشد غیر همپوشانی

تشکر و سپاسگزاری

ضمیمه الف- مواد تکمیلی
ترجمه چکیده
این مقاله از یک رویکرد متغیر ابزاری برای مطالعه این مسئله استفاده می کند که آیا بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در نمونه کشورهای OECD، تأثیر علّی دارد یا نه. نتایج مطابق با ادبیات موجود است که بین بدهی و رشد، همبستگی منفی پیدا کرده اند. با این حال، زمانی که ما درون زایی را تصحیح می کنیم، ارتباط بین بدهی و رشد ناپدید می شود. ما یک سری آزمون های نیرومندی را انجام می دهیم و نشان می دهیم که نتایج ما به واسطه مشکلات ابزار ضعیف تحت تأثیر قرار نمی گیرند و قوی هستند تا محدودیت استثناء را کاهش بدهند. یافته ما این است که شواهدی وجود ندارد که بدهی دولتی تأثیر علّی بر رشد اقتصادی دارد، به این دلیل مهم است که گاهی اوقات همبستگی منفی بین بدهی و رشد برای توجیه سیاست هایی که فرض می کنند بدهی تأثیر علّی منفی بر رشد اقتصاد دارد، استفاده می شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی


• We use an IV approach to study if public debt has a causal effect on GDP growth in OECD countries.
• We propose a new instrument for public debt based on changes in debt due to valuation effects.
• We confirm the presence of a negative correlation between debt and growth.
• However, the link between debt and growth disappears once we correct for endogeneity.

This paper uses an instrumental variable approach to study whether public debt has a causal effect on economic growth in a sample of OECD countries. The results are consistent with the existing literature that has found a negative correlation between debt and growth. However, the link between debt and growth disappears once we correct for endogeneity. We conduct a battery of robustness tests and show that our results are not affected by weak instrument problems and are robust to relaxing our exclusion restriction. Our finding that there is no evidence that public debt has a causal effect on economic growth is important in the light of the fact that the negative correlation between debt and growth is sometimes used to justify policies that assume that debt has a negative causal effect on economic growth.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Macroeconomics - Volume 41, September 2014, Pages 21–41
نویسندگان
, ,