آشنایی با موضوع

بتا-کاتنین β-catenin نام یک پروتئین است که در انسان توسط ژن CTNNB1 کد می‌شود. بتا-کاتنین یک پروتئین دوکاره است که در تنظیم و هماهنگی چسبندگی سلول‌به‌سلول و همچنین رونویسی ژن‌ها نقش دارد. بتا-کاتنین پروتئین چندکاره ای است که علاوه بر شرکت در اتصالات سلولی یکی از اجزاء مسیر انتقال پیام Wnt signaling است. غلظت سیتوپلاسمی این روتئین در سلولهای نرمال کاملا تحت کنترل می باشد. اگزون شماره سه ژن بتا-کاتنین مهمترین دومین Domain این پروتئین برای کنترل فعالیت آن می باشد. این دومین حاوی چندین عامل سرین و ترئونین است که این عوامل قابلیت فسفریله شدن را دارند. فسفزیلاسیون بتا-کاتنین آنرا شایسته پروتئولیز می کند و بنابراین نقش مهمی در پایداری این پروتئین دارد. بنابراین حاصل فعالیت اطین مسیر انتقال پیام افزایش پایداری بتا-کاتنین در داخل سلول و در نتیجه افزایش فعالیت این پروتئین به عنوان یک تنظیم کننده بیان ژنتیکی است. از ژن های بسیار مهم سلولی که بیان آنها توسط بتا-کاتنین افزایش می یابدمی توان c-myc و cyclin D1 را نام برد. افزایش فعالیت بتا-کاتنین در بسیاری از تومورهای انسانی گزارش شده است که در عده ای از این تومروها این افزایش در اثر ایجاد موتاسیون در نواحی فسفوریلاسیون موجود در اگزون شماره 3 و تغییر الگوی فسفوریلاسیون پروتئین است. هومولوگ این پروتئین در مگس سرکه، «آرمادیلو» نامیده می‌شود. بتا-کاتنین یکی از زیرواحدهای کمپلکس پروتئینی کادهرین است و به‌عنوان یک فرستنده سیگنال درون سلولی در «مسیر سیگنال‌دهی Wnt» عمل می‌کند. بتا-کاتنین در بسیاری از بافت‌های بدن تولید می‌شود. جهش و افزایش بیان ژنی این پروتئین با سرطان‌های گوناگونی مرتبط است، از جمله کارسینوم هپاتوسلولار (کبد)، سرطان پستان، سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سرطان تخمدان و سرطان مخاط رحم. همچنین تغییرات بیان ژنی این پروتئین با بسیاری از بیماری قلبی-عروقی از جمله «کاردیومیوپاتی گشادشده»
در این صفحه تعداد 759 مقاله تخصصی درباره بتا-کاتنین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بتا-کاتنین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; BBB; blood-brain barrier; EB; Evans Blue; GSK-3β; glycogen synthase kinase-3β; ICH; intracerebral hemorrhage; p-Akt; phospho-Akt; p-GSK-3β; phospho-glycogen synthase kinase-3β; p-β-catenin; phospho-β-catenin; TWS119; 4,6-disubstitutedpyrrolo-pyrim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; Wnt; wingless-type MMTV integration site family; β-catenin; beta-catenin; Dkk1; dickkopf-related protein 1; sFRP4; secreted frizzled-related protein 4; PR; progesterone receptor; ERα; estrogen receptor alpha; Hoxa10; Homeobox A10; COUP-TFII; COUP transc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; BBB; blood-brain barrier; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Cdk5; cyclin-dependent kinase 5; DCX; doublecortin; GSK3; glycogen synthase kinase 3; MCAO; middle cerebral artery occlusion/reperfusion; NF-κB; nuclear factor-kappa B; SalA; salvianolic acid A; β-cate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; BM; basement membrane; ECM; extracellular membrane; EMT; epithelial mesenchymal transition; FAK; focal adhesion kinase; MAPK; mitogen-activated protein kinase; LOH; loss of heterozygosity; NCOR1; nuclear receptor co-repressor 1; MMP; matrix metalloprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; MC-LR; Microcystin-LR; PI3-K/AKT; Phosphatidylinositol 3-kinase/Akt; PP1 and PP2A; Protein phosphatase type 1 and type 2A; qPCR; Quantitative real-time polymerase chain reaction; STAT3; Signal transducer and activator of transcription 3; siRNA; Small inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; APC; adenomatous polyposis coli; PCR; polymerase chain reaction; MSP; methylation-specific polymerase chain reaction; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenize; EMBOSS; MethPrimer and CpG plot programmes; DNA; deoxyribonucleic acid; mRNA; messenger
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; EMT; epithelial-mesenchymal transition; LEF-1; lymphoid-enhancer-binding factor 1; TCF; T-cell factor; KO; knockout; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; Cas9; CRISPR-associated 9; PAM; protospacer-adjacent motif; DKO; do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا-کاتنین; CTD; carboxyl terminal domain; GlcNAc; N-acetylglucosamine; OGA; O-GlcNAcase; OGT; O-GlcNAc transferase; Ser; serine; WGA; wheat germ agglutinin; Thr; threonine; TMG; Thiamet G; O-GlcNAcylation; β-catenin; E-cadherin; Cell-motility; EMT; Cancer metastasi