1،3-پروپانیدیول

در این صفحه تعداد 199 مقاله تخصصی درباره 1،3-پروپانیدیول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 1،3-پروپانیدیول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; AYL; type AY from Candida cylindracea; BDO; 1,4-butanediol; [C4mim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; [C4mim][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; Biomass; Sustainability; Catalysis; Multifunctional; Catalyst design; 1,2-PDO; 1,2-propanediol; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; 2-MF; 2-methylfuran; ALD; atomic layer deposition; A&AEM; alkali & alkaline earth metals, ATR-FTIR, attenuated total reflectance-Four
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; 1,3-Propanediol; Bioprocess and bioengineering; Microbial consortium; Microbial electrosynthesis; Theoretical analyses; Downstream processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; 3-HP; 3-hydroxypropionic acid; 3-HPA; 3-hydroxypropionaldehyde; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; GDHt; glycerol dehydratase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; BCD; bicistronic device; RBS; ribosome binding site; CCR; carbon catabolite repression; 3-hydroxypropionic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; ANN; artificial neural network; APD; average percentage deviation; MLP; multi layer percepton; PBD; Plackett Burman design; RMSE; root mean square error; R2; coefficient of determination; RSM; response surface methodology; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; 1,3-Pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; BD; 1,3-butadiene; BDO; 1,4-butanediol; CFD; computational fluid dynamics; EJ; exa Joule; kT; kilotonnes; MT; million tonnes; PBS; poly butylene succinate; PDO; 1,3-propanediol; Lifeline modeling; Bioprocess design; Scale-down; Bio-economy; Renewable feed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; KIV; 2-ketoisovalerate; KMV; 2-keto-3-methyl-valerate; TCA; tricarboxylic acid; FAMEs; fatty acid methyl esters; FAEEs; fatty acid ethyl esters; FFAs; Free fatty acids; ACP; acyl carrier protein; AccABCD; ATP-dependent-acetyl-CoA carboxylase; PKS; Polyket
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; Poly(lactic acid); Polylactide; Macrodiols; Triblock copolymers; Chemical degradation; BD; 1,4-butanediol; DA; degradation agent(s); DAE; 1,2-diaminoethane; DAH; 1,6-diaminohexane; DH; dihydroxyl main product(s); DPE; dipentaerythritol; DSC; differential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; AD; anaerobic digestion; BTX; benzene, toluene, and xylenes; BC; biochemical; CBP; Consolidated Bioprocessing; CC; combined cycle; CFB; circulating fluidized bed; CHP; combined heat and power; DDGS; dried distillers grain soluble; DLUC; direct land use ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1،3-پروپانیدیول; Biobased plastics; Bionanocomposites; Nanofillers; Biodegradable; Compostable; Melt intercalation; Solvent casting; Surface treatment; Packaging; Biomedical; Electronics; PLA; poly(lactic acid); PHA; polyhydroxyalkanoates; PHB; polyhydroxybutyrate; PHBV;